สอศ.เตรียมจัดงาน’มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน อาชีวะเกษตรแฟร์ 65′

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/711871

สอศ.เตรียมจัดงาน'มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน อาชีวะเกษตรแฟร์ 65'

สอศ.เตรียมจัดงาน’มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน อาชีวะเกษตรแฟร์ 65′

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 21.07 น.

สอศ.เตรียมจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43 “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน อาชีวะเกษตรแฟร์ 65” ณ วษท.ยโสธร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน อาชีวะเกษตรแฟร์ 65” การประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน

เรืออากาศโทสมพร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43 เป็นกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวเกษตรจากทั่วประเทศที่ได้มาประชุมเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั่วประเทศ ตลอดการเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.และหน่วย อกท. ที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษานี้ ซึ่งทางองค์กรการเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  (อกท.) ครั้งที่ 43 และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ด้าน นายสุวัฒน์ กล่าวว่า งานในครั้งนี้มีความสำคัญกับจังหวัดยโสธร เป็นการรวมพลังของสถาบันอาชีวะการเกษตรทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้นำผลงานทางวิชาการทางการเกษตรและผลงานความสามารถทางด้านการพัฒนาเกษตรของชาติมาแสดงที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน และนอกจากผลประโยชน์จะเกิดกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีผลประโยชน์ต่อประชาชน ที่มาร่วมชมงาน ที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพของตัวเองแล้วยังขยายผลต่อไปยังชุมชนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร

การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานดีเด่น นิทรรศการทางการเกษตร 12 หน่วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9/ร.10 และนิทรรศการเจ้าฟ้านักอนุรักษ์
การแข่งขันทักษะโคนม ทักษะสัตว์ปีก ทักษะโคเนื้อ ทักษะช่างก่อสร้าง ทักษะช่างไฟฟ้า ทักษะช่างกลการเกษตร ทักษะพืชไร่ ทักษะผลไม้ ทักษะการเพราะเห็ด และแข่งขันทักษะจัดสวนต่างๆ ทั้งนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน อาชีวะเกษตรแฟร์ 65” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s