โซไซตี้ : แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน.ภาค 4 สานต่อ ‘โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/712060

โซไซตี้ : แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน.ภาค 4  สานต่อ ‘โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้’

โซไซตี้ : แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน.ภาค 4 สานต่อ ‘โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้’

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 17.14 น.

พิธีมอบแว่นสายตาให้ตัวแทนพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 70 ปี ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปีพ.ศ.2566-2570 เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้จำนวนกว่า 10,000 ราย

นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ (CEO) กล่าวว่า “โครงการในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหมู่เหล่าซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครูอาจารย์ ทหารและพระสงฆ์ รวมถึงผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลนให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วย โดยโครงการเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญในการนำทีมนักทัศนมาตรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือครบครัน ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ฟรีครบทุกพื้นที่ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีเต็ม นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2566-2570 รวมประชาชนเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 10,000 ราย นอกจากนี้ แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นมอบบริการด้านสายตาที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้คนในสังคมไทยมีสุขภาพดวงตาที่ชัดเจนสดใสสืบไป”

นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ และ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4(ผอ.รมน.ภาค 4) กล่าวว่า “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตระหนักถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนต้องประสบปัญหาความรุนแรงและพบกับความสูญเสีย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สายตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ประชาชนจะสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยและดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างปกติสุขจึงได้ร่วมมือกับแว่นท็อปเจริญจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสายตาและการประกอบแว่นตาใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสได้รับบริการ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่สำคัญยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลลัพธ์ในอนาคตที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

ภายในพิธีเปิดการสานต่อโครงการยังได้จัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีในโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ในอดีตนอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกับนางเอกสาว เบลล่า-ราณี แคมเปน พรีเซ็นเตอร์แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์จักษุแพทย์แห่งแว่นท็อปเจริญ ในหัวข้อการดูแลสายตาในชีวิตประจำวัน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเขียนข้อความส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านการ์ดรูปแว่นตาที่ถูกออกแบบขึ้นพิเศษร่วมกับเหล่าดาราและเซเลบริตี้จิตอาสาอีกคับคั่ง

“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoen

นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ และ เบลล่า-ราณี ร่วมถ่ายภาพกับเซเลบริตี้ที่มาร่วมงาน

นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ และ เบลล่า-ราณี ร่วมถ่ายภาพกับเซเลบริตี้ที่มาร่วมงาน

ชมกิจกรรมตรวจวัดสายตา

ชมกิจกรรมตรวจวัดสายตา

พัดชา-ลวิตรา จามิกรณ์

พัดชา-ลวิตรา จามิกรณ์

มิกิ-อิงกมล จามิกรณ์ ร่วมกิจกรรม วัดสายตาโดยนักทัศนมาตร

มิกิ-อิงกมล จามิกรณ์ ร่วมกิจกรรม วัดสายตาโดยนักทัศนมาตร

ลูกแก้ว-กรกมล ภูสนาคม, เฟร้นช์ฟราย-รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล

ลูกแก้ว-กรกมล ภูสนาคม, เฟร้นช์ฟราย-รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล

ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ภัคญดา ชุติดนัยกุล

ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ภัคญดา ชุติดนัยกุล

ร่วมเขียนการ์ดอวยพรส่งกำลังใจให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ร่วมเขียนการ์ดอวยพรส่งกำลังใจให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s