‘HMC Polymers’ เดินหน้าสู่ปีที่ 40 ผ่านแนวคิด ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์…ไม่สิ้นสุด’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/711824

‘HMC Polymers’ เดินหน้าสู่ปีที่ 40 ผ่านแนวคิด ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์…ไม่สิ้นสุด’

‘HMC Polymers’ เดินหน้าสู่ปีที่ 40 ผ่านแนวคิด ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์…ไม่สิ้นสุด’

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มร.คอร์โซ อูซีลลี่

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์จำกัด หรือ HMC Polymers ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถลงข่าวเดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 40 มุ่งขับเคลื่อนความมั่นคงทางธุรกิจ ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “INNOVATE ENDLESS POSSIBILITIES” หรือ “นวัตกรรมสร้างสรรค์…ไม่สิ้นสุด” พร้อมเสริมทัพผู้นำใหม่ Mr.Corso Uzielli (มร.คอร์โซ อูซีลลี่) ต่อยอดและส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียม

Mr.Corso Uzielli (มร.คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท HMC Polymers เปิดเผยว่า การก้าวสู่ปีที่ 40 HMC Polymers ยังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจทุกๆ มิติอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลักดันให้สายการผลิตที่ 4 ของโรงงานโพลีโพรพิลีน(PP4) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ดำเนินการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติก PP รวมกว่า 1 ล้านตันต่อปีตามเป้าหมาย พร้อมนำเทคโนโลยี Spherizone อันทันสมัยที่สุดในการผลิตเม็ดพลาสติก PP จากบริษัท LyondellBasell ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ HMC Polymers สู่การผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty) และเกรดคุณภาพสูง (Differentiated)ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆในตลาด เพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย, กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น และกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่” มร.คอร์โซ กล่าว

ด้าน นายพรชัย พิชิตวุฒิกร รองประธานอาวุโส สายงานกลยุทธ์ นวัตกรรม และพาณิชยกิจ กล่าวเสริมว่า “หลังสายการผลิตที่ 4 ของโรงงาน PP4 ก่อสร้างแล้วเสร็จ HMC Polymersได้วางแผนการดำเนินงานไว้ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ หนึ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปี 2566 นี้มุ่งเน้นที่การผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty)จากเทคโนโลยีชั้นนำที่เรียกว่า Spherizoneในการสร้างความแตกต่าง รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้น ควบคู่กับการขยายโอกาสการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอง การขยายตลาดสู่ภูมิภาค อื่นๆ อาทิ เอเชียกลาง แอฟริกา อเมริกาใต้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty) ของ HMC Polymers และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของไทยในฐานะผู้นำคู่แข่งแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ HMC Polymers ยังให้ความสำคัญกับการนำหลัก ESG (Environment, Social and Governance) ของสากลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการบริหารความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งแบ่งเป็น 3 เสาหลักได้แก่ 1.Carbon Neutrality : อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.Connectivity : การสร้างความสมดุลของชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ และ 3.Circularity เน้นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติก PCR หรือ Post-Consumer Recycled กล่าวคือ การนําพลาสติก PP ที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคแล้ว มาผ่านกระบวนการทําความสะอาด ปรับปรุงคุณสมบัติ ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง รวมถึงการทดลองจัดทำโครงการ PP Reborn อันเป็น Waste Management Platform ของบริษัท เพื่อกระตุ้นภาคสังคมให้เห็นความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนในวงกว้างด้วย” นายพรชัย กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s