ตะลอนเที่ยว : ย้อนอดีตอันรุ่งโรจน์ของกรุงศรีอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานฯ เจ้าสามพระยา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/712027

ตะลอนเที่ยว : ย้อนอดีตอันรุ่งโรจน์ของกรุงศรีอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานฯ เจ้าสามพระยา

ตะลอนเที่ยว : ย้อนอดีตอันรุ่งโรจน์ของกรุงศรีอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานฯ เจ้าสามพระยา

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะได้ย้อนกลับไปศึกษารากเหง้าความเป็นมาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ พิพิธภัณฑสถานต่างๆโดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ จากพื้นที่ไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

วันนี้ Mr.Flower ขอชวนคุณไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากกรุใต้พระปรางค์ วัดราชบูรณะ ในเขตเมืองเก่าอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2500  

พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานประมาณ 4 ปี แล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
พระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่สอง หรือเจ้าสามพระยา เพื่อเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเจ้าสามพระยาทรงโปรดให้สร้างพระปรางค์วัดราชบูรณะ

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน เจ้าสามพระยาซึ่งได้จากกรุของพระปรางค์ วัดราชบูรณะคือ พระบรมสารีริกธาตุและพระสถูปจำลองเครื่องพุทธบูชาที่ทำจากทองคำ สำริด และแก้ว และยังมีเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค เครื่องประดับที่ทำจากทองคำและอัญมณีล้ำค่า และพระพุทธรูปและพระพิมพ์ต่างๆ

เมื่อพูดถึงกรุวัดราชบูรณะ ทำให้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2499 ที่มีข่าวค้นพบกรุมหาสมบัติแห่งนี้ แต่หลังจากนั้นในปี 2500 ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปโจรกรรมภายในกรุ แล้วลักเอาทรัพย์สมบัติออกไป แต่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้บางรายและสามารถนำโบราณวัตถุบางชิ้นกลับคืนมาได้ (ผู้เฒ่าผู้แก่ในตัวเมืองอยุธยาบอกว่าที่ยึดคืนมาได้นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น) 

กรุวัดราชบูรณะมีทั้งหมด 4 ห้อง กรุชั้นที่ 1 อยู่บนสุด เป็นที่บรรจุพระพุทธรูป และพระพิมพ์

กรุชั้นที่ 2 เป็นที่บรรจุภาชนะทองคำ และเครื่องทอง ผนังของกรุมีภาพอดีตพระพุทธเจ้า

กรุชั้นที่ 3 เป็นห้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในพระเจดีย์ทองคำและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอีกจำนวนมาก

หลังจากที่ตำรวจจับตัวคนร้ายที่เข้าไปโจรกรรมโบราณวัตถุจากกรุวัดราชบูรณะได้เมื่อปี 2500 ก็ได้พบว่าคนร้ายนำเอาเครื่องทอง และโบราณวัตถุจำนวนมากออกไปได้ แต่ยังคงมีโบราณวัตถุตกค้างอยู่ภายในกรุอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรผู้เข้าไปสำรวจและขุดค้น หลังจากนั้นบอกว่ามีโบราณวัตถุต่างๆ กว่า 2 พันชิ้นภายในกรุ มีพระพิมพ์นับแสนองค์ และมีเครื่องทองที่ทำเป็นภาชนะต่างๆ และเครื่องประดับอีกมากมาย รวมน้ำหนักทองคำกว่า 100 กิโลกรัม 

ปัจจุบันเก็บรักษาโบราณวัตถุส่วนที่สามารถนำคืนมาจากกลุ่มคนร้ายได้ไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

Mr.Flower จัดทริปพาคุณไปท่องเที่ยวเมืองอยุธยา และนำไปชมพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 หากคุณสนใจร่วมทริปไปด้วยกัน กรุณาติดต่อโทรศัพท์ หมายเลข 091-7233615 รับสมาชิกจำนวน 30 รายเท่านั้นครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s