ภูมิบ้านภูมิเมือง : ‘พระนารายณ์ราชนิเวศน์’ แผ่นดินถิ่นประวัติศาสตร์ลพบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/712034

ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : 'พระนารายณ์ราชนิเวศน์' แผ่นดินถิ่นประวัติศาสตร์ลพบุรี

ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘พระนารายณ์ราชนิเวศน์’ แผ่นดินถิ่นประวัติศาสตร์ลพบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ขบวนช้างเข้าวัง

ด้วย พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ของจังหวัดลพบุรีนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวลพบุรี แม้ว่าประวัติศาสตร์ก่อนนั้น ประวัติเมืองนี้ได้เกิดขึ้นแล้วมีนามว่า “ลวะปุระ” หรือ เมืองละโว้ในสมัยขอมที่มีอำนาจอยู่ทางแถบลุ่มน้ำลพบุรี เจ้าพระยา ป่าสัก ซึ่งแผ่อิทธิพลขึ้นไปจนถึงทางเหนือ โดย พระนางจามเทวี ขึ้นไปครองเมืองหริภุญไชย แต่ด้วยเหตุที่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ นั้นได้ใช้ทำเลของเมืองละโว้ เดิมมาสถาปนาเมืองขึ้นใหม่เป็นราชธานีสำรองแทนกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระองค์ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์จนถึงกาลสวรรคต ดังนั้นการจัดให้มีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยพัฒนาจากงานเดิมเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ ที่จัดงานเฉลิมฉลองประจำปีภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในช่วงต้นฤดูหนาวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อให้ชาวบ้านได้พักผ่อนเที่ยวชมมหรสพในวังนารายณ์ ที่รู้จักกันในชื่อ “งานในวัง” ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “นารายณ์รำลึก” จนหลังสุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ชมรมอนุรักษ์โบราณสถานฯจังหวัดลพบุรีได้เสนอและร่วมเปลี่ยนชื่องานเป็น “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” เริ่มในสมัย นายเชาน์วัศสุดลาภา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทำให้ขอบเขตของงานได้ร่วมกันสร้างงานกันหลายฝ่ายทั้งหน่วยราชการของจังหวัด โดยมี กรมศิลปากรองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจนเป็นงานประจำปีของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้

การแสดงในวังนารายณ์

จากภาพเดิมที่จัดงานในวังนารายณ์ที่มีการออกร้านขายของโดยชาวบ้าน และการแสดงพื้นบ้านต่างๆ เหมือนงานวัด ซึ่งมีแต่ขายของกิน เช่น ขนมไทย ถั่วต้ม อ้อยควั่นทำเป็นรูปดอกไม้ ปลาเห็ดร้อยเป็นพวงด้วยตอก ขนมตังเมน้ำตาลปั้นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ และโรตีสายไหม เป็นต้น ส่วนการแสดงพื้นบ้านในบริเวณวังนารายณ์นั้นมีลิเกบริเวณตึกพระเจ้าเหา มวยคาดเชือกอยู่ใต้ต้นก้ามปู แถวสิบสองท้องพระคลังและชิงช้าสวรรค์จัด ณ บริเวณโรงช้างหลวงและแต่งตัวเที่ยวตามแบบสมัยนิยม แล้วก็มานุ่งซิ่นนุ่งโจง ใส่เสื้อคอกระเช้าเดินเที่ยว ส่วนเด็กไว้แกละโก๊ะ จุก เปีย ก็ถูกฟื้นฟูกันยุคหลังมาใส่เสื้อคอกลมลายดอก จนมาได้กระแสนิยมจากละครย้อนยุคจึงทำให้การแต่งกายชุดไทยอลังการแบบสมัยอยุธยากันเต็มวังสมเป้าหมายของงาน “นุ่งโจงห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” ด้วย มีการจัดตกแต่งนิรมิตวังนารายณ์ให้ถ่ายภาพกันทั่วงาน

ศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ วิทยากรวิชาการ

ปีนี้วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญให้เกิดขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ ปีนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัดพิธีและรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันพระราชสมภพวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ สถานที่จริง การนฤมิตสวนนารายณ์ในเขตพระราชฐานชั้นใน กิจกรรมที่บ้านหลวงรับราชทูต กิจกรรมสวดมนต์ยามเย็นและการประชันกลอนสด ที่โบราณสถานวัดปืนกิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ การจัดตลาดย้อนยุคการแสดงละครลิง การแสดงหมากรุกคนลานวัฒนธรรม ลานวิถีไทย และการแสดงบนเวทีกลางตลอด ๑๐ คืน ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทำให้ทุกคืนของงานจึงสวยงามไปด้วยชุดไทยนุ่งโจง ที่พากันแต่งกายสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์กันเต็มวังนารายณ์ สร้างสีสันให้บรรยากาศงานนั้นมีเสน่ห์และสาระความรู้อย่างเต็มอิ่มด้วยตลาดย้อนยุค ที่น่าสนใจมากพิเศษคือการนวดจับเส้นแบบเก่าของ อาจารย์หวนสังฆพรหมณ์ เจ้าของตำรับนวดจับเส้นศาสตร์ที่รับการถ่ายทอดมาตำราโบราณ จนเป็นภูมิปัญญาหนึ่งเดียวของเมืองลพบุรีนั้น ได้นำศิษย์มาบริการคนเที่ยวงานฟรี สำหรับคนโชคดีมีบุญก็จะพบศาสตร์โบราณตำรับนี้

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้เริ่มงาน

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้เริ่มงาน

อิทธิพล คุณปลิ้ม รมว.วัฒนธรรมและคณะ

อิทธิพล คุณปลิ้ม รมว.วัฒนธรรมและคณะ

พิธีเปิดงานแผ่นดินพระนารายณ์

พิธีเปิดงานแผ่นดินพระนารายณ์

ขบวนทหารราชสำนักพระนารายณ์

ขบวนทหารราชสำนักพระนารายณ์

ขบวนเสด็จพระนารายณ์

ขบวนเสด็จพระนารายณ์

ขบวนเสด็จของพระนารายณ์

ขบวนเสด็จของพระนารายณ์

ขนมไทยสมัยพระนารายณ์

ขนมไทยสมัยพระนารายณ์

นวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน

นวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน

แต่งกายสมัยอยุธยา

แต่งกายสมัยอยุธยา

ตลาดย้อนยุคอยุธยา

ตลาดย้อนยุคอยุธยา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s