กรมคุ้มครองสิทธิฯ-ม.นอร์ทกรุงเทพ อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดขัดแย้งทางสังคม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712216

กรมคุ้มครองสิทธิฯ-ม.นอร์ทกรุงเทพ อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดขัดแย้งทางสังคม

กรมคุ้มครองสิทธิฯ-ม.นอร์ทกรุงเทพ อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดขัดแย้งทางสังคม

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 17.39 น.

กรมคุ้มครองสิทธิฯ-ม.นอร์ทกรุงเทพ อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดขัดแย้งทางสังคม

19 กุมภาพันธ์ 2566 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีประชาชนให้ความสนใจ สมัครเข้าฝึกอบรมเต็มจำนวนการรับต่อรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ไกล่เกลี่ยในการยุติข้อพิพาท ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งสามารถช่วยลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้เป็นจำนวนมาก และนำมาซึ่งการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวได้มีการเชิญวิทยากรผู้บรรยายซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติ เฉพาะด้านมาให้ความรู้กับผูึกกอบรมและได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้วย โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ได้รับวุฒิบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว เป็นรุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 080-7352096 หรือสมัครโดยตรงได้ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต : เลขที่ 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-5331000 ต่อ 401

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s