ถามนายกฯ อนุมัติ ‘งบกลาง’ เอื้อประโยชน์พรรคการเมืองหรือไม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543319

20 ก.พ. 2566

ถามนายกฯ อนุมัติ 'งบกลาง' เอื้อประโยชน์พรรคการเมืองหรือไม่

อดีตนักการเมือง ยื่นหนังสือขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่าย ‘งบกลาง’ ข้องใจ พล.อ.ประยุทธ์ เอื้อพรรคการเมืองใดหรือไม่

อดีตนักการเมือง ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ขอสอบถามรายละเอียดการอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองใดหรือไม่

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐถือแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยกรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (10 มิถุนายน 2557) เมื่อครั้งพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

  • .งบกลางมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด งบกลางปีงบประมาณ 2557 – 2566 ปีละเท่าใด และปีงบประมาณ 2567 ตั้งงบกลางไว้เท่าใด
  • ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นต้นมาการอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง เป็นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐใด รายการใด ในพื้นที่การเลือกตั้งใด ขอรายละเอียดทุกโครงการ
  • มีการอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ลงในพื้นที่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่หรือไม่ โครงการใดบ้าง เป็นเงินแต่ละโครงการเท่าใดหรือไปให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ย้ายพรรคไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ ใช่หรือไม่ หรือให้ผ่านหน่วยงานของรัฐใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เพราะทั้งองค์กรส่วนภูมิภาคทั้งประเทศคือจังหวัด 76 แห่ง  878 อำเภอ 7,255 ตำบล 75,086 หมผู้บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.76 แห่ง เทศบาลนคร 30 เทศบาลเมือง 195 เทศบาลตำบล 2,247 รวมเทศบาลทั้งหมด 2472 แห่ง และอบต. 5,300 แห่งรวมถึงกทม.และเมืองพัทยา ก็ล้วนต้องการงบประมาณเพิ่มเติมทั้งสิ้น
ถามนายกฯ อนุมัติ 'งบกลาง' เอื้อประโยชน์พรรคการเมืองหรือไม่
ถามนายกฯ อนุมัติ 'งบกลาง' เอื้อประโยชน์พรรคการเมืองหรือไม่

นายวัชระ ระบุอีกว่า การอนุมัติงบกลางไม่ควรกระจุกตัวไปในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรค ไม่ยุติธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษีและเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองทุกพรรค ถือเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่

งบกลางมีวัตถุประสงค์ของทางราชการไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชน หากนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางวันละ 100 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์แห่งตนในการเลือกตั้งเป็นการผิดจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s