นายกรัฐมนตรี อยู่ในพื้นที่ ‘นครศรีธรรมราช’ ตลอดทั้งวันนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543302

20 ก.พ. 2566

นายกรัฐมนตรี อยู่ในพื้นที่ 'นครศรีธรรมราช' ตลอดทั้งวันนี้

คิวงานวันนี้ อยู่ที่ ‘นครศรีธรรมราช’ พล.อ.ประยุทธ์ ออกเดินทางแต่เช้าตรวจหลายพื้นที่ ปิดท้ายที่วัดเจดีย์ สักการะ ไอ้ไข่ ก่อนกลับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งวัน โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเวลา 07.30 น. ที่ผ่านมา

พลเอกประยุทธ์ จะตรวจติดตามแนวทางการพัฒนาอําเภอจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการ อําเภอจุฬาภรณ์ ศูนย์ราชการอําเภอจุฬาภรณ์ บ้านเกิดของ นาย ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นจุดแรก

ก่อนเดินทางไปโรงพยาบาลมหาราช เพื่อติดตามการพัฒนาความมั่นคงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารอํานวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น G โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเยี่ยมชมอาคารตึกผู้ป่วย ที่ก่อสร้างใหม่จำนวน 3 ตึก ซึ่งมีการเคลมกันในพื้นที่วาเป็นผลงานการผลักดันมา ตั้งแต่สมัยนายวิทยา แก้วภราดัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จุดที่3 คือวัดยางใหญ่ อำเภอท่าศาลา พลเอกประยุทธ์ กราบสักการะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และนมัสการพระครูวินัยธร ณัฏฐาสันต์ สิทฺธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดยางใหญ่ ณ วิหารหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และไหว้บูชาตาพรานบุญ ณ วิหารปฐมบรมครู ตาพรานบุญด้วย

ก่อนปิดท้ายภารกิจที่ วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ ที่สุดของสายมู อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกประยุทธ์ จะกราบสักการะพระประธาน และนมัสการพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ไหว้บูชาตาไข่ ณ ศาลาสามศรี หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จะตรวจติดตาม วาระเมืองสิชลยุติภัยพิบัติซ้ำซาก เพิ่มพูนศักยภาพการจัดการน้ำ และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก บริเวณคลองเปลี่ยน พื้นที่รอยต่อ ต.เปลี่ยน และ ต.เทพราช อ.สิชล ก่อนเดินทางกลับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s