‘ประภัตร’รุดชี้แจงโครงการสานฝันฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712226

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกฟักทองของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่บ้านค้อ หมู่ 1 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มแรงงานในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประกอบอาชีพนอก ภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก สร้างธุรกิจใหม่ และต้องไม่เป็นการประกอบอาชีพในลักษณะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือผิดกฎหมาย

นายประภัตร กล่าวต่อว่า ทางกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด–19 สนับสนุนเงินกู้เป็นทุนหมุนเวียน ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้สามารถสร้างรายได้ระยะสั้น 4-6 เดือน มีผลตอบแทนเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต โดย ธ.ก.ส.ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s