‘ศรีสุวรรณ’บุกร้องสอบคุณสมบัติอดีตนศ.เสนาธิการ พบเคยต้องโทษจำคุก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543355

20 ก.พ. 2566

'ศรีสุวรรณ'บุกร้องสอบคุณสมบัติอดีตนศ.เสนาธิการ พบเคยต้องโทษจำคุก

“ศรีสุวรรณ จรรยา” บุกวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ยื่นหนังสือร้องสอบคุณสมบัติอดีตนศ.หลักสูตรเสนาธิการ พบเคยต้องโทษ แต่กลับเข้าเรียนได้

20 ก.พ.2566  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดี-รังสิต  ขอให้ตรวจสอบอดีตนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ว่าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้เข้าเรียนโดยชอบหรือไม่ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุกเป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนนำคลองเปรมเป็นเวลากว่า 4 ปี 10 เดือน ในข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธฯ , ร่วมกันข่มขืนใจและหน่วยเหนี่ยวกักขังผู้อื่น ,ร่วมกันมีอาวุธปืนและพาติดตัวไป 
 

'ศรีสุวรรณ'บุกร้องสอบคุณสมบัติอดีตนศ.เสนาธิการ พบเคยต้องโทษจำคุก


และบุคคลดังกล่าวยังถูกแจ้งความดำเนินคดีเป็นกรณีพิพาทอีกหลายคดี  ซึ่งน่าจะไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะผ่านเกณฑ์เข้ารับการศึกษาตามหลักฐานการอนุมัติหลักสูตร ตามคำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ 400/44 ลงวันที่ 5 พ.ค.44 จากภาคเอกชนในข้อ ค. 3. (3.2 และ 3.7) ที่กำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีความสำเร็จฯ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติฯ หรือเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

แต่เมื่อเทียบเคียงกับคุณสมบัติของอดีต ผช.เลขาฯ รองประธานสภาฯ ทั้งหมด ไม่น่าจะตรงกับคุณสมบัติที่จะผ่านเกณฑ์การเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น ยังจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองหรือเทียบคุณวุฒิให้  จากการสืบค้นบุคคลดังกล่าวเคยอ้างว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จาก สหรัฐอเมริกา แต่เมื่อตรวจสอบค้นหาการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ยังไม่ปรากฏว่าได้รับการรับรองหรือเทียบคุณวุฒิให้แต่อย่างใด 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรนนูญไทย จึงมาร้องให้ผู้บัญชาการ – เลขาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหารได้ตรวจสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดำเนินการลงโทษหรือเพิกถอนตามระเบียบขั้นสูงสุดต่อไป 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s