‘เฉลิมชัย’นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯลงชุมพร รับฟังปัญหาเกษตรกร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712182

'เฉลิมชัย'นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯลงชุมพร รับฟังปัญหาเกษตรกร

‘เฉลิมชัย’นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯลงชุมพร รับฟังปัญหาเกษตรกร

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 21.46 น.

“เฉลิมชัย”นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯลงชุมพร รับฟังปัญหาเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งออกไปญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำสวนหุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวบรวมกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และได้ดำเนินงานมาถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มมีกำลังผลิตกล้วยหอมทองอยู่ที่ประมาณ 20 – 40 ตันต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งวันนี้ได้นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจากกระทรวงด้านการผลิตอย่างเดียว มาช่วยในการหาช่องทางการตลาด โดยสหกรณ์ทั่วประเทศได้นำผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่าย นอกจากนี้ ยังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เข้ามาช่วยระบายผลผลิตจากเกษตรกรด้วย และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s