‘ไทยสร้างไทย’ ชวนชาวไทยจุดไม้ขีดเผากองขยะ ขจัดอำนาจนิยม รัฐราชการ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543357

20 ก.พ. 2566

'ไทยสร้างไทย' ชวนชาวไทยจุดไม้ขีดเผากองขยะ ขจัดอำนาจนิยม รัฐราชการ

‘ไทยสร้างไทย’ ชวนชาวไทยจุดไม้ขีดสร้างแสงสว่างให้ประเทศ ล้างระบบอำนาจนิยม รัฐราชการ ขณะที่ ‘สุดารัตน์’ ชี้จะสร้างประเทศได้ ต้องเริ่มจากสร้างคน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าว “Platform การสร้างประเทศของพรรคไทยสร้างไทย”  พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาจุดไม้ขีดให้แสงสว่างเปลี่ยนประเทศไทย อย่ายอมจำนนต่ออำนาจเงิน อิทธิพลการสร้างความขัดแย้งเกลียดชังและวาทกรรมพรรคการเมืองและนักการเมือง เพื่อปลดแอกประเทศไทยจากอำนาจนิยมและรัฐราชการให้สำเร็จ 

ดร.โภคิน ระบุว่า เนื่องจากประเทศไทยเกิดความขัดแย้ง อยู่ในความมืดมิด กับกองขยะมายาวนาน โดยเฉพาะวัฒนธรรมอำนาจนิยม และรัฐราชการ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เรามองเห็นปัญหาเหล่านี้จึงมาร่วมกันตั้งพรรค ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการสร้างพรรคไทยสร้างไทยด้วยความเสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องการให้พรรคเป็นสถาบันการเมือง เน้นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่เป็นธรรม พร้อมปฏิรูประบบศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร ที่ปัจจุบันจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางผิด

ปัญหาประเทศ ต้องขจัดกองขยะเหล่านี้ คือ ความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม และ รัฐราชการที่เป็นเครื่องมือรับใช้ ซึ่งกลายเป็นปีศาจตัวใหญ่ เกาะกินประเทศ เกิดธุรกิจสีเทา ดังนั้น ประเทศจึงต้อง มีวิสัยทัศน์ และรูปแบบของการพัฒนาที่ชัดเจน 

ดร.โภคิน พลกุล ดร.โภคิน พลกุล

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงหลักการ 5 Platform

เริ่มจากการ

“สร้างคน”  โดยจะดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ 
1. เด็กในครรภ์ และมารดาจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด  
2. เด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียนต้องเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียนจนจบปริญญาตรีได้ระหว่างอายุ 17-19ปี 
3. บำนาญประชาชน 3,000 บาท เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย เพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคง ไม่เป็นภาระลูกหลาน ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

“ล้างหนี้ด้วยการสร้างรายได้” เพื่อให้ประเทศไทยกลับมายืนหนึ่งบนแผนที่โลก ซึ่งพรรคมีนโยบายในการรองรับไว้แล้ว เช่นการเชื่อมโยงการเดินทาง Belt and Road ด้วยการเชื่อมรถไฟจากเหนือลงใต้ รวมถึงการเชื่อมทะเล 2 ฝั่งทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก 

“ทำสงครามกับความยากจน” โดยการแก้หนี้ เติมทุน สร้างโอกาส ด้วยกองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านบาท

“ทำสงครามกับการทุจริต” สิ่งผิดกฎหมาย หวย บ่อน ซ่อง ยา และธุรกิจสีเทา พนันออนไลน์

“จะขจัดการคอร์รัปชั่น” โดยเฉพาะการคอร์รับชั่นเชิงนโยบาย และสร้างประชาธิปไตย ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย จะมี ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เข้าไปทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับดังกล่าวของพรรคไทยสร้างไทย ได้ส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว แม้พรรคยังไม่มี สส. แม้แต่คนเดียว 

 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s