พรรคใหญ่- ‘บ้านใหญ่’ ปัจจัยชี้ขาด ‘เลือกตั้ง66’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543400

21 ก.พ. 2566

พรรคใหญ่- 'บ้านใหญ่'  ปัจจัยชี้ขาด 'เลือกตั้ง66'

นักวิชาการวิเคราะห์ ‘เลือกตั้ง66’ ย้อนสถิติปี54 ‘บ้านใหญ่’ – พรรคใหญ่ เป็นปัจจัยชี้ขาดชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง 66 โดยหยิบยกผลการวิจัยข้อมูลสแกนตระกูลบ้านใหญ่ ที่มีผลต่อชัยชนะการเลือกตั้งในปี 54 พบว่า มีความสำคัญเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมือง เป็นอันดับที่ 1 ในห้วงเวลานั้น

หากดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี 54 กระจายตามภูมิภาคต่างๆ  การเมืองถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว 2 พรรค ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ แข่งกันในระดับภูมิภาค เช่น ภาคอีสานเพื่อไทย ซึ่งจะมี 10 ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมีรอดออกมาประมาณ 3 ตระกูล

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้าดร. สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

ส่วนทางภาคเหนือเพื่อไทยจะนำมา ประชาธิปัตย์ได้บ้างทางภาคเหนือตอนล่าง ส่วนเพื่อไทย มี 3 ตระกูล ประชาธิปัตย์ก็มี 3 ตระกูล สำหรับภาคกลางน่าสนใจพรรคประชาธิปัตย์ ผลการเลือกตั้งได้ค่อนข้างเยอะประมาณ 7 ตระกูล เพื่อไทย 4 ตระกูล ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เข้ามา 3 ตระกูล

ภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงพรรคเพื่อไทยไม่ได้ที่นั่ง เรียกว่าได้ศูนย์ตระกูล แล้วพรรคประชาธิปัตย์จะมีตระกูลใหญ่ 4 ตระกูล

พูดง่ายๆ ถ้าลงการเมือง สังกัดพรรคเพื่อไทย ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ตระกูลไหน บ้านใหญ่ไหน ก็ไม่ต้องกลัว หรือลงการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ทางภาคใต้ ตระกูลไหน ก็ไม่ต้องกลัวเช่นกัน

“ตระกูลบ้านใหญ่สู้พรรคการเมืองที่สังกัดไม่ได้ ดังนั้น ตระกูลใหญ่ ก็ยังมีความสำคัญ แต่เป็นปัจจัยลำดับรอง ประมาณอันดับที่ 3 ถ้านำไปวัดกับบุคคลที่เขามีนามสกุลดังด้วย”

ดร.สติธร อธิบายต่อว่า นอกจากแต่ละพรรคจะแข่งกันด้วยกระแสของพรรคแล้ว จะเห็นได้ว่า ยังมีเรื่องของตระกูลบ้านใหญ่ เข้าไปช่วยหนุน ทำให้ผลการเลือกตั้งมันประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวแตกต่างกันไป หากไปดูผลเลือกตั้ง ส.ส.หน้าใหม่ พบว่า ตระกูลมีความสำคัญ จะเป็นปัจจัยสำคัญก่อนที่จะไปถึงประชาชนจะเลือกไม่เลือก

“เพราะความเป็นตระกูลจะแพ้ความเป็นพรรค แต่ความเป็นตระกูลจะไปเชื่อมโยงพรรคการเมือง จุดนี้จะทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกได้ง่ายกว่า คนหน้าใหม่ที่ไม่มีตระกูลไปลงพรรคเล็กพรรคน้อย แทบเรียกได้ว่ารอดยาก ขณะเดียวกัน ถ้าเป็นตระกูลใหญ่หรือบ้านใหญ่ไปรวมกับพรรคใหญ่รับรองได้แลนด์สไลด์แน่นอน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s