มจธ.-สกาย ไอซีที สร้าง Tech Talent คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะ Digital Product

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712381

มจธ.-สกาย ไอซีที สร้าง Tech Talent  คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะ Digital Product

มจธ.-สกาย ไอซีที สร้าง Tech Talent คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะ Digital Product

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปริยกร
ปุสวิโร หัวหน้า Edutainment Socio-Interaction Computing Lab (ESIC Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
และ นางสาวขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Tech Talent ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริง และสนับสนุนทุนวิจัยทางวิชาการด้วยงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เพื่อยกระดับการบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้พร้อมก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Digital Airport) รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ด้าน ผศ.ดร.ปริยกร ปุสวิโร ผู้อำนวยการ ESIC Lab มจธ. กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ สามารถทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ นักศึกษามีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง, การนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาบริการภายในท่าอากาศยาน และพัฒนาท่าอากาศยานอัจฉริยะ คือ งานพัฒนาด้าน Activating Space for Digital Airport ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การใช้เครือข่ายการตรวจจับแบบไร้สาย การระบุตำแหน่งผู้โดยสารภายในอาคารท่าอากาศยาน การนำทางผู้โดยสาร การเก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่หลากหลายในพื้นที่ การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแผนที่ด้วยระบบคลาวด์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมไปถึงงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการได้ในอนาคต ทั้งนี้ทุกองค์ความรู้จะเป็นความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ Digital Airport Experiences แก่ผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานอย่างรอบด้าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s