มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ชวนร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/712694

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ชวนร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ชวนร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 19.14 น.

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน โดยมีท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เป็นองค์ประธาน ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย โดยมีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขอเชิญร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตลอด 7 วัน 7 คืน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ วัดพระธาตุดองตุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s