แกนนำพรรค ‘ชาติไทยพัฒนา’ ยังปักหลักหาเสียงที่ ‘สุพรรณบุรี’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543361

20 ก.พ. 2566

แกนนำพรรค 'ชาติไทยพัฒนา' ยังปักหลักหาเสียงที่ 'สุพรรณบุรี'

ขอสานต่อ 48 ปี ที่พ่อทำมา เลือกตั้งที่ ‘สุพรรณบุรี’ ครั้งหน้า วราวุธ -กัญจนา ขอให้เลือกพรรค ‘ชาติไทยพัฒนา’ เท่านั้น

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 2,000 คน ที่มารับฟังการปราศรัยของพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ บึงลำควง อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา / นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พื้นที่เขตเลือกตั้ง อ.ศรีประจันต์ และ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ขึ้นเวที

แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา บนเวทีประจันตคาม จ. สุพรรณบุรีแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา บนเวทีประจันตคาม จ. สุพรรณบุรี

นายวราวุธ กล่าวปราศรัย คนที่ชื่อ นายประภัตร อยู่กับพรรคชาติไทย มาก่อนนายบรรหาร และอยู่มานานเกือบ 50 ปี ถึงจะมีคนมาทาบทาม ก็ไม่เคยคิดที่จะย้ายไปอยู่พรรคอื่น เพราะความรักความผูกพันที่มีให้กับคนสุพรรณบุรี และพรรคจึงอยากให้ประชาชนให้กำลังใจกับคนชื่อนายประภัตร โพธสุธน ด้วย

การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่ได้มองแค่ระยะสั้น แต่มองไปถึงอนาคตของลูกหลาย ในอีก 20 – 30 ปีข้างหน้า การทำนโยบายของพรรค จึงเป็นการลงไปฟังปัญหาจากทั่วประเทศ และนำมาทำมาแก้ไขกันจริง ๆ จึงเป็นที่มาของคำว่า “รับฟัง ทำจริง” ไม่ใช่นั่งเทียนคิดนโยบายโดยไม่ถามใคร ดังนั้นนโยบายที่ออกมาจึงเป็นเรื่องความต่อเนื่อง ความยั่งยืน และคิดถึงอนาคตของคนไทยทุกรุ่น ทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นใหญ่

“นโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรทุก ๆ คน  ก็คือจะทำอย่างไรให้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ทำนาในประเทศไทย 60 ล้านไร่ ทำอย่างไรจะมีพันธุ์ข้าวที่ดี สู้กับพันธุ์ข้าวต่างประเทศที่ราคาแพง ดังนั้น 60 ล้านไร่ เราจะแจกพันธุ์ข้าวที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และจะแจกเงินต้นทุนการผลิต 1,000 บาทต่อไร่ รวมถึงขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หน่วยละ 2 บาท เพื่อลดต้นทุนการใช้น้ำมันสูบน้ำเข้านา” นายวราวุธ กล่าว

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า วันนี้มาที่ อ.ศรีประจันต์ ที่เป็นดินแดนที่น่าชื่นชม เพราะเป็นแผ่นดินเกิดของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.ปยุตฺโต) พระมหาเถระที่เป็นอริยสงฆ์ ที่เคารพ และยังเป็นบ้านเกิดของคนดีศรีสุพรรณฯ ชื่อว่า นายประภัตร โพธสุธน พร้อมระบุว่า สุพรรณบุรี เป็นแผ่นดินเกิดของศิลปิน กวี มากมาย และที่สำคัญยังเป็นแผ่นดินเกิดของนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ที่ชื่อว่า นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรี เจริญมาถึงทุก

นายประภัตร บอกว่า พรรคชาติไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2518 ได้เป็นผู้แทนราษฎร ครั้งแรกปี 2518 และต้องขอบคุณพี่น้องประชาชน อ.ศรีประจันต์ ด้วยความ 48 ปี ที่นายบรรหาร มาพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปลี่ยนแปลงการคมนาคม การเกษตร การชลประทาน และการท่องเที่ยว ให้เจริญขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าพรรคชาติไทย จนมาถึงพรรคชาติไทยพัฒนา เราได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นความภูมิใจที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรัก ความเมตตา กับพรรคมาตลอด 48 ปี ดังนั้นการจะพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนายบรรหาร ได้ ก็จะต้องเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเท่านั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s