คุณแหน : 22 กุมภาพันธ์ 2566

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/712730

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ll ชาว ปธพ.ทุกรุ่นต่างร่วมยินดีกับ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ปี 2565 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์..

ll เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)และ ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร หัวหน้าโครงการและคณบดี คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ม.เซาธ์อีสท์บางกอก ได้ร่วมในงานแถลงผลงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาไปสู่เมืองท่าและระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศไทย..

ll ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ พร้อม ชนิกานต์ โปรณานันท์ และ โอม ศิวะดิตถ์ ต้อนรับชาวคณะหลักสูตร Digital CEO#6 กว่า 90 คน ที่มาดูงานเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)เช่น สุเมธ สุรบถโสภณ,ไขแข เชิดวิศวพันธุ์,จารุพรรณ อินทรรุ่ง,ธานินทร์ พานิชชีวะ,จิรพล ตังทัตสวัสดิ์,ชมนาถ พรสมผล,ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์,ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา,ณัฐ เหลืองนฤมิตชัย,ณัฐพล สืบอ่ำ,ธนพล กองบุญมา,ธีรัส บุญ-หลง,ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก,ประเทือง เผ่าดิษฐ,พีรพงศ์ กรินชัย,ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์,ดร.ฤทธิกร ภูมศักดิ์,ดร.ชวลิต นิ่มละออ,ศิริพร วงศ์ตรีภพ,สินีนุช โกกนุทาภรณ์,อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล,เชษฐา ศุภวราสุวัฒน์,อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร..

ll มิตรสหาย ร่วมยินดีกับ ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ กก.ผจก.และผู้ก่อตั้ง วีมูฟ แพลตฟอร์ม ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)..

ll ปรบมือรัวๆ ให้ ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ที่ให้ ESRI Thailand ถ่ายทอดองค์ความรู้ GIS จับมือนิด้า ผลิตบัณฑิตตอบตลาดงาน..

ll ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ ชวนเพื่อนๆ LTE#3 มาฉลองวันเกิดให้ประธานรุ่น ดร.คณพศ นิจสิริภัช งานนี้ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส,เกศนรี จองโชติศิริกุล,นพดล ศรีสรรค์,ณรงค์ แผ้วพลสง,สุพจน์ จินดารัตน์,กัลยา ฉายากรณ์ศิริ ไม่พลาด…

ll ชื่นชม เทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ที่ได้จัดตกแต่งสถานที่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา..

ll ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มช.(CMUBS) แจ้งเปิดหลักสูตรใหม่บัญชีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)วิชาเอกบัญชี,วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการข้อมูล เปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบ 2(Quota)14-23 ก.พ.นี้ TCAS รอบ 3(Admission)7-13 พ.ค.นี้ รายละเอียดโทร.053-942140 ต่อ 120..

ll สวด ผศ.สืบศักดิ์ บุญสิทธิ์ ณ ศาลาหทัยเจ้าน้อย วัดศาลเจ้า ปทุมธานี 20-22 ก.พ. 19.00 น. ฌาปนกิจ 23 ก.พ. 16.00 น. ..

ll ขอแสดงความเสียใจกับ วราภรณ์ พิชญ์พงศา และลูกๆ ที่สูญเสียวรพงศ์ พิชญ์พงศา กรรมการผู้จัดการ บจ.นครหลวงค้าข้าว สวดพระอภิธรรมศาลา 3 วัดเทพศิรินทราวาส 22-26 ก.พ.18.00 น. ฌาปนกิจ 27 ก.พ. 14.00 น. ..ll


น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s