นักเรียนโรงเรียนตะพานหินร่วมสร้างผลงานวาดภาพสตรีทอาร์ตกำแพงทางเท้า

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712793

นักเรียนโรงเรียนตะพานหินร่วมสร้างผลงานวาดภาพสตรีทอาร์ตกำแพงทางเท้า

นักเรียนโรงเรียนตะพานหินร่วมสร้างผลงานวาดภาพสตรีทอาร์ตกำแพงทางเท้า

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 12.06 น.

วันที่ 22 ก.พ.66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สร้างงานศิลปะ บนกำแพงทางเดินระยะทางกว่า 200 เมตรของโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เกิดความสวยงามหลังจากที่กำแพงรั้วทางเดินปล่อยว่างเปล่า ทางโรงเรียนจึงเกิดแนวคิดในวิชาศิลปศึกษาให้นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบพร้อมสร้างงานศิลปะภาพวาดสตรีทอาร์ต ตามความคิดของนักเรียน ในแต่ละห้อง เป็นการสร้างงานศิลปะจนเกิดความสวยงามของโรงเรียน

ภาพวาดแต่ละช่องของกำแพง มีนักเรียนหลายห้อง สร้างงานศิลปะ ในภาพวาดลงสีในรูปแบบภาพวาดสตรีทอาร์ต ที่นำเอาความคิดของนักเรียนตามสาชาที่เรียนนำมาถ่ายทอดบนกำแพงมีรูปแบบทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการกีฬา ทั้งภาพวาดแชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอาเจนติน่า ภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิจิตร และทั้งประเทศ นำมาไว้บนกำแพง สร้างความสวยงาม ให้กับโรงเรียน

นางสาวชนัญชิตา เครือขอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน นำภาพวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชา เอก ที่เรียน นำมาวาดบนกำแพง ซึ่งจะนำความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ ในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาแต่งเติมภาพวาดผ่านบนกำแพงของโรงเรียน จากเดิมมีเพียงสีที่ว่างเปล่า สร้างความสวยงามของโรงเรียน รวมถึงได้สร้างสันแนวคิด การแก้ปัญหา ร่วมกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน สร้างความสามัคคี ในชั้นเรียน ต่อยอดการเรียนในอนาคต

ขณะที่นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย ครูชำนาญการแผนกวิชาศิลปะโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มจากการเรียนการสอนวิชาศิลปะ มองเห็นว่ากำแพงทางเดินยังขาดความสวยงาม จึงมีโครงการรักสิ่งแวดล้อม ผ่านงานศิลปะ จึงนำเอากำแพงทางเดิน มาเป็นวิชา ให้นักเรียนได้ออกแบบงานศิลปะ ผ่านจิตนาการของนักเรียน ซึ่งใช้งบประมาณเพียง 5,000 บาทในการค่าวัสดุสีที่นอกจากจะได้กำแพงที่สวยงามแล้วยังเป็นงานศิลปะที่ออกมาจากใจของนักเรียนที่ร่วมกันวาดภาพด้วย

สอดคล้องกับนายภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างในเป็นประโยชน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ผลทางอ้อมโรงเรียนยังได้ความสวยงาม ความแปลกใหม่ของโรงเรียนให้เกิดความสนใจของนักเรียน เตรียมต่อยอดโครงการภาพวาดยังจุดอื่นของโรงเรียน

สำหรับ ภาพวาดสตรีทอาร์ต ของศิลปินนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระหว่างการดำเนินการวาดภาพ มีความคืบหน้า แล้ว 40 เปอร์เซ็นต์  แต่ยังขาดอุปกรณ์การวาด ทั้งสี ผู้กัน และ อุปกรณ์การวาดอื่นอื่น ซึ่งผุ้ที่สนใจสามารถเข้าชม ความสวยงามของภาพวาด ที่นักเรียนร่วมกันวาด รวมถึง ร่วมบริจาคอุปกรณ์การวาด ได้ ที่ นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย ครูชำนาญการแผนกวิชาศิลปะโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 061-8076999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s