‘ชาวเล’เฮ! ครม.อนุมัติงบเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี 96 ลำ 163 ล้านบาท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712984

'ชาวเล'เฮ! ครม.อนุมัติงบเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี 96 ลำ 163 ล้านบาท

‘ชาวเล’เฮ! ครม.อนุมัติงบเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี 96 ลำ 163 ล้านบาท

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 20.27 น.

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน”รมต.เกษตรฯ เผยครม.อนุมัติงบช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี จำนวน 96 ลำ เป็นเงิน 163 ล้านบาท ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่ จ.ปัตตานี 

ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีเร่งด่วน ตามการเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยอนุมัตินำเรือประมงออกนอกระบบชุดแรก จำนวน 96 ลำ งบประมาณ 163.36 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมาตรการลดจำนวนเรือประมงของรัฐบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการประมง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะทำให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการกองเรือให้มีความเหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำให้กับเรือประมง ที่อยู่ในระบบเหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดที่อนุญาตให้ทำการประมง

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำประมงผิดกฎหมาย จากการใช้เรือประมงที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง

ชาวประมงที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพประมง สามารถนำเงินที่ได้รับไปเป็นทุนประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s