มจธ.พัฒนาเครื่องผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับกินสด เมนูสุขภาพสำหรับคนทั่วไป

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712907

มจธ.พัฒนาเครื่องผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่า  สำหรับกินสด เมนูสุขภาพสำหรับคนทั่วไป

มจธ.พัฒนาเครื่องผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับกินสด เมนูสุขภาพสำหรับคนทั่วไป

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.รัตนา ชัยกล้าหาญ นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย (Algal Biotechnology) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า สาหร่ายเกลียวทอง หรือสาหร่ายสไปรูลิน่า(Spirulina) มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอาทิ มีกรดอะมิโนจำเป็น (essential amino acid) ครบทั้ง 9 ชนิดมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 55-70 และมีกรดไขมันจำเป็น เช่น กรดลิโนเลอิก และกรดแกมมาลิโนเลนิค (GLA) รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด แต่กระบวนการนำสาหร่ายไปทำแห้งด้วยความร้อนทำให้สารสำคัญมีปริมาณและคุณภาพลดลง หรือสูญหายไป โดยเฉพาะสารไฟโคไซยานิน ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบและช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น ดังนั้น การรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า แบบสดๆ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมากกว่าการรับประทานสาหร่ายแห้งอัดเม็ดหรือแคปซูล

ด้วยเหตุนี้กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายฯ จึงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ทำวิจัยมากว่า 30 ปี มาต่อยอดพัฒนาเครื่องผลิตสาหร่ายระดับครัวเรือนสำหรับบริโภคแบบสด และโดยเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าได้เอง และนำไปผสม
อาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มได้ตามต้องการ โดยเครื่องผลิตสาหร่ายดังกล่าวออกแบบโดย ดร.ชีวิน อรรถสาสน์ สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัย Aquaculture Engineering (ACE) สรบ. มีส่วนประกอบคือ โหลเลี้ยงสาหร่าย ที่ภายในติดตั้งหลอด LED มีระบบปั๊มอากาศด้านบนมีช่องเปิดสำหรับนำสาหร่ายออก รวมถึงไว้เปิดสำหรับเติมน้ำและปุ๋ย นอกจากการนำข้อมูลที่จำเป็นทั้งปริมาณสารอาหาร ความเข้มข้นเซลล์สาหร่าย ความเข้มแสง และการกวนด้วยปั๊มให้อากาศที่เหมาะสม มาใช้ในการออกแบบเครื่องนี้แล้ว ทางกลุ่มวิจัยจัดทำคู่มือการเลี้ยง การดูแล และข้อควรสังเกตในการเลี้ยง ผู้บริโภคสามารถเลี้ยงและเก็บผลผลิตสาหร่ายที่สะอาดและมีคุณภาพได้เป็นประจำทุกวัน

รศ.รัตนา กล่าวต่อไปว่า เครื่องต้นแบบ มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท หากมีความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถมีเมนูสุขภาพที่เลี้ยงได้ด้วยตัวเองในราคาจับต้องได้ โดยผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางขุนเทียน) โทร.02-4707469,02-4707471

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s