‘เฉลิมชัย’มอบนโยบาย ให้ผู้บริหารฯนำสู่การปฏิบัติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712985

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม โดย ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า เกษตรจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในภูมิภาค มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อื่นๆ ต้องเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวง ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยทั้งในเรื่องการชดเชยความเสียหาย และภัยพิบัติต่างๆ จึงอยากฝากว่าหากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ จะทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น นโยบายจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรได้

ทั้งนี้ เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ คือต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร เพิ่มรายได้ โดยบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องไปเป็นพี่เลี้ยง และเชื่อว่าถ้าสามารถเปลี่ยนภาคการเกษตรให้ดีขึ้นได้ก็เปลี่ยนประเทศนี้ได้ จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการเกษตร ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

อย่างไรก็ดี รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่าหากการปฏิบัติงานมีปัญหาติดขัดตรงไหน ขอให้แจ้ง
ผู้บริหารกรมได้เลย หากสามารถแก้ไขตรงไหนได้จะรีบดำเนินการให้ทันที เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และพร้อมให้โอกาสข้าราชการได้ทำงานและเข้าสู่ตำแหน่ง ยืนยันว่าหากทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมจะปกป้องทุกเรื่อง จึงอยากให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s