คุณหญิงกัลยา เดินหน้านำ CODING ใช้กับทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714497

คุณหญิงกัลยา เดินหน้านำ CODING  ใช้กับทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย

คุณหญิงกัลยา เดินหน้านำ CODING ใช้กับทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะร่วมกิจกรรมและกล่าวปิดงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์ และ CODING” ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาที่ MBK Center กล่าวว่า งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรในแวดวงการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าสังคมได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่เด็กไทย และคนไทยทุกคนต้องมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING เพื่อรับมือและเผชิญหน้ากับโลกในยุคดิจิทัล

“การศึกษาสร้างความมั่นคงชีวิต สร้างความมั่นคงของครอบครัว สร้างความมั่นคงของชาติ วันนี้เราได้เห็นผลสำเร็จจากการนำวิทยาศาสตร์ และ CODING มาประยุกต์ใช้กับการเรียน 8 สาระวิชา จนทำให้ประสบความสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายไม่เพียงแต่ให้เด็ก และเยาวชน แต่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING เพื่อมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และผันผวนอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด “CODING FOR ALL” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนนโยบาย CODING ตลอดระยะเวลา 4 ปี จนเกิดเป็นคณะกรรมการ CODING แห่งชาติ ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งการจัดการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING ถือเป็นการสร้างสมองกลให้อยู่ในสมองคน ที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินซึ่งเชื่อว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยทุกช่วงวัย มีหลักคิดในแบบ CODING แล้ว จะสามารถนำพาให้ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และก้าวข้ามอุปสรรคและวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างได้ ด้วยความรู้และร่วมมือของคนไทยทุกคน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s