ชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จังหวัดพิษณุโลก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714490

ชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จังหวัดพิษณุโลก

ชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็ก ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน โดยผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาชายและหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาชายและหญิงและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s