นศ.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชม เบสท์ เอ็กซ์เพรส

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714488

นศ.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชม เบสท์ เอ็กซ์เพรส

นศ.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชม เบสท์ เอ็กซ์เพรส

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

คณะนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการปฏิบัติการภายในศูนย์กระจายพัสดุ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับ ณ ศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s