บพท.จับมือ มฟล.ร่วมจัดแสดงทุนวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย’ฟื้นใจเมือง’ รมว.อว.รุดชมหนุนเต็มที่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/713583

บพท.จับมือ มฟล.ร่วมจัดแสดงทุนวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย'ฟื้นใจเมือง' รมว.อว.รุดชมหนุนเต็มที่

บพท.จับมือ มฟล.ร่วมจัดแสดงทุนวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย’ฟื้นใจเมือง’ รมว.อว.รุดชมหนุนเต็มที่

วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 16.19 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จับมือ มฟล. ร่วมจัดแสดงทุนวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย”ฟื้นใจเมือง” รมว.อว.รุดชมพร้อมชี้หนุนเต็มที่

วันที่ 25 ก.พ.66 ที่อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ) โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กระทรวง อว. ศาตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภา มฟล. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยกิจกรรมมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือ ณ ลานมหกรรมฟื้นใจเมือง ภายในมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาตามหลักวิชาการ จนมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ข้าว ผ้าทอ เสื้อผ้า สมุนไพรฯลฯ ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.นี้

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท.กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยมีความร่ำรวยด้วยฐานทุนวัฒนธรรมมากมาย บพท.จึงได้ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ฯลฯ ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม 60 จังหวัด จำนวนกว่า 6,000 ราย ในการต่อยอดขยายผลทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในมิติการเรียนรู้ อนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและคนทั่วโลกต้องการเดินทางไปเยือนประเทศไทย เช่น คนจีนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาเองโดยไม่มากับทัวร์ท่องเที่ยวแล้วเข้าไปท่องเที่ยวตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ  จึงจำเป็นที่แต่ละพื้นที่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยอาศัยการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งพยายามให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนานถึงตั้งแต่ 6 เดือนถึง1 ปีต่อไป 

ศาสตร์จารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวอีกว่าตนมีตัวอย่างกรณีประเทศอิสราเอลซึ่งมีพื้นที่เป็นทะเลทรายกว่า60% แต่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชาวอิสราเอลนิยมเดินทางมาประเทศไทยเพราะค่าครองชีพต่ำ ดังนั้นตนจึงได้ชักชวนให้เข้ามาร่วมกันทำการวิจัยในประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมโดยเฉพาะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีคุณค่าคาดว่าในอนาคตก็คงจะมีความคืบหน้าต่อไปอีก

ด้าน รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า นับเป็นมิติใหม่ที่มีการส่งเสริมทุนทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเคยมีอยู่อย่างหลากหลายแต่ที่ผ่านมาบางอย่างถูกละทิ้งและบางอย่างได้สูญหายไปดังนั้นการกระตุ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก โดยทาง มฟล.รับเป็นเจ้าภาพโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดงานครั้งนี้และน่ายินดีที่ทางกระทรวง อว.ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

รศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่า ที่ผ่านมา มฟล.ได้ขับเคลื่อนทำงานวิจัยจากทุนทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด 10 ปีมานี้ ทั้งที่ไม่ได้รับทุนการวิจัยและได้รับทุนการวิจัย กระทั่งปัจจุบันสามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมได้ถึง 82 รายการ ทำให้กลายเป็นห้องทดลองเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์คือให้ทุนทางวัฒนธรรมนั้นๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง – 003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s