มธ.จัดงานมอบรางวัล The CREATORS บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น 84 คน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714485

มธ.จัดงานมอบรางวัล The CREATORS บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น 84 คน

มธ.จัดงานมอบรางวัล The CREATORS บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น 84 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (TBSA) ได้จัดงานพิธีมอบรางวัล The CREATORS แก่บุคลากรและศิษย์เก่าที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ยอมรับ, เป็นผู้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, เป็นแรงบันดาลใจให้คนจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมและประเทศชาติ ทั้งในสายงานราชการ ด้านธุรกิจ และด้านสังคม จำนวน 84 คน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติในรูปแบบงานกาลาดินเนอร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17.30-21.00 ณ โรงแรมThe Athenee Hotel Bangkok ถนนวิทยุ

ในงานนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ชมผลงานเรื่องราวของ The CREATORSทั้ง 84 คน ฟังวิสัยทัศน์จากตัวแทน The CREATORS ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่ในช่วง TBSA Talks ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันสนใจร่วมงาน ซื้อบัตรร่วมงานได้ทาง https://script.google.com/macros/s/AKfycbxLPDyob-
lG1ZglCzogogL66ePTuTSaPHTueYGMJTEY_YzwIt4Ocm-x6A-WNmXhsLlC/exec

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s