ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ดูงานที่ ม.ศรีปทุม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/715480

ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ดูงานที่ ม.ศรีปทุม

ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ดูงานที่ ม.ศรีปทุม

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำบุคลากรศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 21 คนเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศูนย์กีฬาและงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.โสภิตภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s