สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ คว้ารองชนะเลิศ จากการประกวด Pitching ธุรกิจ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/715481

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ คว้ารองชนะเลิศ  จากการประกวด Pitching ธุรกิจ

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ คว้ารองชนะเลิศ จากการประกวด Pitching ธุรกิจ

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวด Pitching ธุรกิจ ในโครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3

Business Accelerator เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพัมธมิตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของ SME สำหรับโครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3 เป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะผู้ประกอบการจำนวน 74 บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ช่องทางการขายอย่างยั่งยืน ซึ่งสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น 1 ใน 6 หน่วยงาน ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานโครงการให้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อประกวด Pitching ธุรกิจ และสามารถชนะรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มาได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s