อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ฯ ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/713923

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ฯ ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ฯ ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงานยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี มีรศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้มอบโล่ฯ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s