อาลีบาบา จัดประชุมพันธมิตร ขับเคลื่อนการศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/715482

อาลีบาบา จัดประชุมพันธมิตร  ขับเคลื่อนการศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัล

อาลีบาบา จัดประชุมพันธมิตร ขับเคลื่อนการศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

อาลีบาบา จัดประชุมตัวแทนจากพันธมิตร โครงการ Alibaba Global Digital Talent (GDT) หลักสูตรฝึกอบรมเรือธงภายใต้แพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายฝ่าย (eWTP) ของอาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) สำหรับเยาวชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้หญิงทั่วโลก โดยการฝึกอบรมแก่อาจารย์และการสร้างเครือข่ายแก่สถาบันการศึกษาในหลักสูตร เช่น การค้าปลีกรูปแบบใหม่ โลจิสติกส์อัจฉริยะ การตลาดดิจิทัล การลงทุนตลอดจนการจัดหาเงินทุนแก่สตาร์ทอัพนอกจากนี้ ยังสนับสนุนสถาบันต่างๆในเครือข่ายด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรม การวัดผลประเมินผลนักศึกษา ตลอดจนให้การรับรองแก่นักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างงานประชุม ทาง GDT ยังได้ลงนามข้อตกลงกับ INTI International University & Colleges มาเลเซีย และ NTUC LearningHub Pte Ltd สิงคโปร์ และมีพิธีมอบรางวัลยกย่องสถาบันพันธมิตร อาจารย์ และนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ที่ได้สร้างแบบอย่างของนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมในโครงการ GDT สำหรับประเทศไทยที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โครงการริเริ่ม GDT ได้สร้างอาจารย์ 1,400 คน และนักศึกษาหลายหมื่นคนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรม 30 แห่งทั่วโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s