แนะแนวนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี เตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714231

แนะแนวนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี เตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

แนะแนวนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี เตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 18.12 น.

คณะส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แนะแนวเตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหารให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

28 กุมภาพันธ์ 2566 พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จว.สิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) พร้อม ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ได้ให้การต้อนรับ คณะส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดย พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ รอง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ พ.ท.ผศ.อภิเษก มนเทียนวิเชียรฉาย ร.ท.พชรพล พนาคุปต์ ร.ต.พรหมชนก เกตุพันธ์ ในโอกาสที่ทางคณะได้มาแนะแนว ให้กับน้องๆ โรงเรียนสิงห์บุรี ระดับชั้น ม.3 – ม.6 ในการเตรียมตัวเข้าสอบโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับราชการทหารในอนาคต บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่น้องๆ จะได้รับเมื่อได้เข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบก และได้แนะนำเพิ่มเติมด้านหมอ พยาบาล ของกองทัพบก สำหรับน้องๆ ที่สนใจ

โดยขณะนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 3 มีนาคม 2566 (รอบทั่วไป) โดย มีคุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัครสอบ ดังนี้ เพศชาย อายุ 16-18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2548-2550) วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า สอบรอบแรกภาควิชาการ 2 เม.ย. 66 ประกาศผลสอบรอบแรก (Internet) 10 เม.ย. 66 สอบพลศึกษา/สัมภาษณ์ 19 เม.ย. 66 – 22 เม.ย. 66 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (Internet) 8 พ.ค. 66 วันทำสัญญา 14 พ.ค. 66 สามารถดาวโหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://faq.crma.ac.th/images/admission-gen.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s