‘เลือกตั้ง66’ สร้างเม็ด ‘เงินสะพัด’ แสนล้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543646

24 ก.พ. 2566

'เลือกตั้ง66' สร้างเม็ด 'เงินสะพัด' แสนล้าน

นักวิชาการเชื่อว่า ไตรมาสสองของปีนี้จะมี ‘เงินสะพัด’ นับแสนล้านบาท ผลพวงจากการ ‘เลือกตั้ง66’ สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

การประกาศกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนแล้ว  ยังจะทำให้ไตรมาส 2 ของปีนี้ มีเงินสะพัดหมุนเวียนกว่าแสนบ้านบาท

ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้ง66 จะมีเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประมาณ 50,000 ล้านบาท มีที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เช่น ธุรกิจทำป้ายโฆษณาหาเสียง ซึ่งเงินเหล่านี้เป็นเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว 

การประกาศยุบสภาในเดือนมีนาคม และกำหนดวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 มีการตอบสนองในเชิงบวกจากตลาดหุ้นชัดเจน เพราะมีสถิติในอดีตว่า ระหว่างการเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง66  ธุรกิจใดจะได้อนิสงส์ และความชัดเจนนี้เอง ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และสามารถวางแผนในการซื้อหุ้นได้มากขึ้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดหวังว่าหลังการเลือกตั้ง66 จะได้เห็น รัฐบาลที่ได้รับยอมรับจากประชาชน  และมีเสถียรภาพ คัดเลือกคนมีประวัติดี มีความสามารถโดดเด่นเข้ามาทำงาน   มีนโยบายในการดูแลเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5%  และต้องการให้รัฐบาลใหม่ขจัดปัญหาคอรัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับนโยบายที่รัฐบาลใหม่ ควรต้องทำ คือ ดันเศรษฐกิจไทยเติบโตสูง-ระยะยาว นโยบายเก่าของรัฐที่ผ่านมา ถ้าดี ก็ควรส่งเสริมหรือสานต่อ   เตรียมแผนสำหรับรองรับ สังคมผู้สูงอายุ 
มีนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรให้เป็นบวก ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดคอรัปชั่น

ขณะที่นักวิชาการอาวุโส สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) นณริฎ พิศลยบุตร มองว่าการเลือกตั้ง66 จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 15% หรือ 0.05% ของจีดีพี ซึ่งเม็ดเงินสะพัดส่วนนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

โดยรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ระยะสั้นต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้ภาคธุรกิจ ให้สามารถให้ระดับหนี้ให้กลับไปอยู่ช่วงก่อนโควิด ส่วนระยะยาวต้องดึงเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s