กฎหมาย ‘อุ้มหาย’ สะดุด หลังสมาชิกเข้าชื่อส่ง ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ ตีความ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543893

28 ก.พ. 2566

กฎหมาย 'อุ้มหาย' สะดุด หลังสมาชิกเข้าชื่อส่ง 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ตีความ

สภาจบไม่สวย หลังประธานสภา สั่งยุติการพิจารณากฎหมาย ‘อุ้มหาย’ เนื่องจากสมาชิกเข้าชื่อส่ง ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ วินิจฉัย

สภาผู้แทนราษฎร จบการทำหน้าที่ ในการประชุมนัดส่งท้าย โดย นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้สั่งยุติการพิจารณา พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 หรือ กฎหมายอุ้มหายเนื่องจากสมาชิก จำนวน 1 ใน 5 เข้าชื่อให้ประธานรัฐสภา ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ากฎหมายที่กำหลังพิจารณาอยู่นี้ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 173 เมื่อมีผู้ยื่นตีความต้องหยุดการพิจารณาไว้ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นไปตามที่วิปรัฐบาลแจ้งไว้ว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าว

ก่อนปิดการประชุม ประธานสภาฯ กล่าว ” แม้เราจะไม่มีโอกาสกลับมาทุกคน แต่ขอให้ส่วนใหญ่ได้กลับมา การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน เป็นฝ่ายค้านในวันนี้ อาจเป็นรัฐบาลในวันหน้า เป็รัฐบาลในวันนี อาจจะไม่ใข่ในวันนี้ สิ่งสำคัญก็คือว่า เราพูดอะไรไปว่าไม่ดีวันนี้  วันนี้ก็ต้องไม่ดี อะไรที่ดีวันนี้ วันนี้ก็ต้องดี ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จ”

หลังจากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระราชกฤษกาปิดสมัยประชุมรัฐสภา ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2  120 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s