‘คมนาคม’ ลักไก่ ดัน ‘รถไฟฟ้าสายสีส้ม’ เข้า ครม. มีเจตนาไม่สุจริต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544004

02 มี.ค. 2566

'คมนาคม' ลักไก่ ดัน 'รถไฟฟ้าสายสีส้ม' เข้า ครม. มีเจตนาไม่สุจริต

อดีตอธิบดีดีเอสไอ ชี้ คำพิพากษาศาลปกครองที่ ‘คมนาคม’ เตรียมใช้เป็นข้ออ้าง ดัน ‘รถไฟฟ้าสายสีส้ม’ เข้าครม.เป็นคนละประเด็นกับการประมูลครั้งที่ 2

คำพิพากษาศาลปกครอง ที่กระทรวงคมนาคม เตรียมใช้เป็นข้ออ้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้า ครม.ก่อนยุบสภา มีเจตนาไม่สุจริต เพราะเป็นคนละประเด็นกับการประมูลครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นปัญหาและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฯ

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล  ให้จับตาช่วงเวลาช่องว่างระหว่างการปิดสมัยประชุมสภาก่อนการเลือกตั้ง วจะเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะลักไก่ นำเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าครม. ซึ่งอาจเป็นวันที่ 14 มี.ค. ก่อนการยุบสภา 1 วัน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม คือตัวอย่างของการใช้กระบวนการทางกฎหมาย ทำให้กลายเป็นการ ถูกกฎหมายโดยทุจริต ซึ่งเป็นรูปธรรมของการทุจริตเชิงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีชอบด่าอดีตนายกคนก่อนๆ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ รู้สึกรับไม่ได้กับการทุจริตจริง ต้องไม่ยอมให้โครงการแบบนี้ผ่าน ครม. ทิ้งทวนวันสุดท้ายก่อนยุบสภา

คำศาลปกครองสูงสุด คนละประเด็นกับการประมูลครั้งที่ 2

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตอธิบดีดีเอสไอ ระบุว่าการที่รัฐมนตรีคมนาคมอ้างมาโดยตลอดว่า ต้องรอฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตเพราะ อ้างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นคนละคดีคนละประเด็น กับการประมูลครั้งที่สอง ตามประกาศเชิญชวนปี พ.ศ. 2565 ที่จะนำเข้า ครม. ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง หากผลการตัดสินออกมาจะต้องมีอุทธรณ์อีก และกว่าศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินต้องใช้เวลานานน้อยกว่า 3 ปี

การอ้างคำพิพากษาซึ่งเป็นคนละคดีคนละประเด็นกัน เสมือน ฟอกดำให้เป็นดำทั้งที่อายุ ครม. เหลือเวลาไม่ถึง 1 เดือน ตามธรรมเนียมประเพณีจะไม่การอนุมัติโครงการที่มีผลผูกพันกับงบประมาณในอนาคต

รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินช่วง 2 สัปดาห์สิ้นสุดอายุ พฤติกรรมบริหารราชการเป็นแบบ เทศกาลเทกระจาด มีความไม่สุจริต ส่อไปทางทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ และไม่ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น หากรัฐมนตรีคมนาคม เสนอ เรื่องเข้า ครม. และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำเรื่องเข้าแล้ว เมื่อมติ ครม อนุมัติหรือเห็นชอบ ต้องร่วมกันรับผิดชอบที่ให้รัฐจ่ายค่ารถไฟฟ้าสายสีส้มแพงมากกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

อดีตอธิบดีดีเอสไอ ระบุอีกว่า ขณะนี้ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนดำเนินคดี กับนายกรัฐมนตรีกับคณะ ไม่มีความสุจริตพฤติกรรมส่อไปทางทุจริตมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 , พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 และพระราชบัญญัติความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 – 13

พลเอกประยุทธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการ ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโครงการร่วมทุนดังกล่าว ให้เป็นไปโดยสุจริตถูกต้องตามกฎหมายรักษาประโยชน์ของชาติอย่างเที่ยงธรรม และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใน ฐานะรัฐมนตรีของหน่วยงานในสังกัดที่มีอำนาจหน้าที่กำกับกิจการของ รฟม. ตามพระราชบัญญัติการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 72 และเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ส่วน รฟม. และ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s