งานเข้า ‘รวมไทยสร้างชาติ’ หาเสียงโคราช ส่อถูก ‘ยุบพรรค’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543773

27 ก.พ. 2566

งานเข้า 'รวมไทยสร้างชาติ' หาเสียงโคราช ส่อถูก 'ยุบพรรค'

หาเสียงเลือกตั้งพรรค ‘รวมไทยสร้างชาติ’ ที่นครราชสีมา ส่อผิดกฎหมายเลือกตั้ง จ่อขึ้นเขียงถูก ‘ยุบพรรค’ หากมีคนร้องกกต.

การปราศรัยของนาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่โคราชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา  มีกรณีนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาอ้างเพื่อให้เลือกพรรคการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีนั้น 

อาจต้องด้วยลักษณะต้องห้ามตามระเบียบใหม่ในการหาเสียงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ส่อว่าจะเข้าข่ายถูกยุบพรรคได้ 

เสียงปราศรัย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

หากพิจารณาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 จะพบใจความสำคัญ ข้อ 17 ระบุว่า ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง

นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า การปราศรัยดังก่าวไม่ใช่มุกตลก 2-3 บาท แค่เรียกเสียงฮา  แต่นี่เป็นอีกครั้ง ที่นักการเมืองชื่อ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี  นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียง  เป็นความปรากฏ ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ต่อเนื่องจากที่ได้เคยไปยื่น ต่อ กกต. แล้ว แต่ กกต. ไม่รับคำร้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s