จับตา ประชุมครม. อนุมัติทิ้งทวน ‘รถไฟฟ้าสายสีม่วง’ และ ‘ประกันราคายางพารา’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543854

28 ก.พ. 2566

จับตา ประชุมครม. อนุมัติทิ้งทวน 'รถไฟฟ้าสายสีม่วง' และ 'ประกันราคายางพารา'

สองพรรคร่วมรัฐบาล เสนอที่ประชุมครม. พิจารณาอภิมหาโปรเจค ทั้ง ‘รถไฟฟ้าสายสีม่วง’ ‘ประกันราคายางพารา’ ทิ้งทวนก่อน เลือกตั้ง66

โค้งสุดท้าย ประชุมครม. จัดเต็ม 44 วาระ ทั้งขออนุมัติรถไฟฟ้าสายสีม่วงประกันราคายางพารา การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นอกจากวาระเพื่อทราบ ทั้งรายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแล้ว ยังมีวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ที่กำลังถูกจับตาในห้วงสุดท้าย ของคณะรัฐมนตรี ก่อนจะมีการเลือกตั้งในราวกลางเดือนพฤษภาคม ที่น่าสนใจ หลายรายการ

โดยในส่วนความรับผิดชอบของ นาย จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี มีวาระน่าจับตา เช่น

  • ขออนุมัติจัดสรรเงินจากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ กรมปศุสัตว์
  • ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • ขออนุมัติการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2566เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 หรือ ประกันราคายางพารา วงเงิน 7,643 ล้านบาท
  • ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

ในส่วนความรับผิดชอบของ นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมตรี มีวาระที่น่าสนใจคือ

  • ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
  • ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วาระที่น่าสนใจซึ่งเสนอเข้ามายังที่ประชุมครม.ครั้งนี้ กำลังถูกจับตาว่าเป็นการทิ้งทวนการพิจารณาโครงการสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ภายหลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศออกมาแล้วว่า จะมีการประกาศยุบสภาภายในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 นี้

ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้ลงนามเสนอเรื่องให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 2,000 บาท โดยใช้จ่ายจากร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่สัญญาไว้กับ อสม. แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s