ตั้ง ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้า ‘ครอบครัวเพื่อไทย’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543948

01 มี.ค. 2566

ตั้ง 'เศรษฐา ทวีสิน' เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้า 'ครอบครัวเพื่อไทย'

แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา ‘แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้า ‘ครอบครัวเพื่อไทย

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดตัว  เศรษฐา ทวีสิน หลังมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา โดยในคำสั่งที่ 001/2566  ของพรรคเพื่อไทยเรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย  มีเนื้อหาว่า        

ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่   23 มีนาคม 2565 ได้รับทราบการเปิดตัวโครงการ ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม และต่อมาได้มอบหมายให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และต่อมาได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0004/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ “ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะต้องทำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงต้องอาศัยบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมนี้เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสั่งแต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว เพื่อไทย คำสั่งแต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว เพื่อไทย

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่  ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คณะทำงานของพรรคที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว     และดำเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมอบหมาย   ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เป็นต้นไป

เศรษฐา ทวีสิน ที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเศรษฐา ทวีสิน ที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

เศรษฐา ทวีสิน หรือ นิด เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเงินจาก Claremont Graduate School สหรัฐอเมริกา เขาเริ่มการทำงานในปี 2529 เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท P&G ประเทศไทย (จำกัด) ก่อนหันมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลประกอบการในปี 2564 มีรายได้ถึง 29,747.52 ล้านบาท และกำไร 2,017.28 ล้านบาทและได้รับการคาดหมายก่อนหน้านี้ว่า จะมีรายชื่อเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s