‘ปชป.’ เปิดตัว 33 ผู้สมัคร กทม. ย้ำอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่แตะสถาบันฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544300

06 มี.ค. 2566

'ปชป.' เปิดตัว 33 ผู้สมัคร กทม. ย้ำอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่แตะสถาบันฯ

‘ปชป.’ เปิดตัว 33 ผู้สมัคร กทม. ‘จุริทน์’ ย้ำอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่แตะสถาบันฯ ด้าน ‘มาดามเดียร์’ ชวนชาวกรุงกลับบ้านหลังเดิม

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. 33 เขต ภายใต้งาน “ประชาธิปัตย์ = ประชาชน DEM FOR ALL” นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์ , นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค , นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบาย , น.ส.วทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์ ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง


นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้นอกจากการประกาศตัวผู้สมัครครบทั้ง 33 เขต แล้ว ยังต้องการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แข็งแรง ของพรรค โดยยอมรับว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังเปลี่ยน แต่เปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ มีสิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยน และไม่เคยคิดเปลี่ยน คือ อุดมการณ์ ประชาธิปัตย์ พร้อมกับสะท้อนจุดยืนของ 3 ข้อ 

เปิดตัว 33 ผู้สมัคร กทม.เปิดตัว 33 ผู้สมัคร กทม.
 

จุดยืนที่ 1 ประชาธิปัตย์จะมุ่งมั่นพาพรรคเดินไปข้างหน้าไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
จุดยืนที่ 2 ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย 3 เสาหลัก 
เสาหลักที่ 1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นจุดยืนที่ไม่มีวันเปลี่ยนสำหรับประชาธิปัตย์ สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ยกเลิกมาตรา 112 เพราะเป็นบทคุ้มครองประมุขของประเทศที่ทุกประเทศ ต้องมีไว้คุ้มครองประมุขของตัวเอง
เสาหลักที่ 2 ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าประชาธิปไตยสุจริต 
เสาหลักที่ 3 ประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นประชาธิปไตยท้องอิ่ม จะพาประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ และสร้างความผาสุกให้คนกทม. 
จุดยืนที่ 3 ประชาธิปัตย์ขอประกาศ ไม่เอาธนกิจการเมือง ไม่เอาการเมืองที่ใช้เงินประมูลตัวผู้แทนราษฎร ไม่เอาการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะนี่คือต้นตอของการถอนทุนคืน นี่คือต้นตอของการทุจริตคอรัปชั่น และนี่คือต้นตอของการนำประเทศและประชาธิปไตยไปสู่หายนะ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ด้านน.ส.วทันยา กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เลือดไหล กำลังจะแย่แล้ว ก็เป็นเหตุผลที่ตนต้องมาที่นี่ ไม่ใช่แค่ไหลออกแต่มีเลือดใหม่ไหลเข้าไม่ขาดสาย การเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปกติ พรรคประชาธิปัตย์คือต้นไม้ใหญ่ ผลิดอกออกผลก็ต้องผลัดใบ เพื่อความสวยงามกว่าเดิม วันนี้ทุกคนของพรรคมาอยู่พร้อมกันตรงนี้ เพราะมีประชาชนเป็นที่ตั้ง 

สำหรับทีม กทม. ของพรรคก็ได้ทำโครงการฟังคิดทำ เตรียมงานต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ขอชวนทุกคนกลับมาบ้านหลังเดิม ทำให้เข้มแข็งมากขึ้น เชื่อว่าเลือดประชาธิปัตย์ยังไหลเวียนใน กทม. เสมอ 

น.ส.วทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์น.ส.วทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์

ด้านนายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตลอด 4 ปี ปัญหา กทม. ไม่ได้น้อยลง ไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอ ครั้งนี้เป็นโอกาสของตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ 33 คน ซึ่งพวกเราไม่หนีไปไหน อยู่มา 77 ปี และจะอยู่เพื่อประชาชนตลอดไป ผู้สมัครทุกคนมุ่งมั่นมีพลังอยากทำงานเพื่อบ้านเมือง ต้องแก้กฎหมายเพื่อความคล่องตัว ดังนั้นกำลังสำคัญก็ต้องมาจาก 33 คน 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s