ลุ้น ‘โหวต’ พ.ร.ก. อุ้มหายฯ วันพรุ่งนี้ ชี้ชะตา พล.อ. ‘ประยุทธ์’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543787

27 ก.พ. 2566

ลุ้น 'โหวต' พ.ร.ก. อุ้มหายฯ วันพรุ่งนี้ ชี้ชะตา พล.อ. 'ประยุทธ์'

‘โหวต’ พ.ร.ก.อุ้มหายฯ วันพรุ่งนี้ มีผลต่อสถานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. ‘ประยุทธ์’ หากที่ประชุมไม่ให้ความเห็นชอบ ต้องลาออกตามธรรมเนียม

สภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมสภานัดพิเศษ ในวันสุดท้ายของสมัยประชุมโดยมีวาระด่วนเรื่องการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565พ.ศ.2566 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกลระบุว่า พ.ร.บ. อุ้มหายฯ เป็นกฎหมายที่ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผลักดันร่วมกันกับภาคประชาสังคม เพื่อคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิและร่างกายของประชาชนระหว่างถูกควบคุมตัว ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เคยยืนยันต่อกรรมาธิการฯของสภาเองว่า

เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ทันแน่นอน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดที่ พ.ร.บ. อุ้มหายฯ จะต้องบังคับใช้แล้ว การออก พ.ร.ก. เพื่อเลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงรับฟังไม่ได้ และชัดเจนอยู่แล้วโดยไม่ต้องถามศาล รธน. ว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ออกโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะมิได้เป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่อย่างใด

พรรคก้าวไกล มีมติโหวตคว่ำ พ.ร.ก. ฉบับนี้ของรัฐบาล และไม่เห็นด้วยกับการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออก พ.ร.ก. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

ความเป็นมาก่อนสภาเรียกโหวต พ.ร.ก.อุ้มหายฯ

พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ให้มีผลบังคับใช้ใน 120 วัน คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับมีเวลา 4 เดือนที่รัฐบาลสามารถเตรียมความพร้อมรับการบังคับช้กฎหมายดังกล่าวได้

 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ราว 1 สัปดาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ก็นำ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมฯ ขอความเห็นชอบจากครม. ให้เลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่เป็นหัวใจสำคัญ ออกไปเป็น 1 ตุลาคม 2566 หรือ เลื่อนไปอีก 7 เดือนเศษ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาค่ำๆ มีประกาศใช้ พ.ร.ก. ในราชกิจจานุเบกษา
 • 21 กุมภาพันธ์ 2566 รองนายกฯ วิษณุ บอกว่า “รัฐบาลกำลังคิดว่าจะส่ง พ.ร.ก.ให้สภา ดีหรือไม่ เพราะจะปิดสมัยประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์”
 • 22 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายค้านแถลงต่อสื่อว่า สภายังอยู่ และรัฐธรรมนูญกำหนดว่า เมื่อรัฐบาล ออก พ.ร.ก. ต้องเสนอต่อสภาโดยไม่ชักช้า ในขณะที่ภาคประชาชนขู่ หากไม่ส่งมาสภาในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า จะยื่น ปปช. ถอดถอน ครม.ทั้งคณะ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2566 12.00 น. รมต. สมศักดิ์ ตอบกระทู้ในสภาว่า หนังสือนำส่ง พ.ร.ก. ยังอยู่ในห้องนายกรัฐมนตรี รอลงนามส่งสภา
  -13.30 น. สมชัย ศรีสุทธิยากร โพสและแถลงข่าวว่า หาก ครม.ไม่ส่ง พ.ร.ก. มาสภา  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. จะไปยื่นถอดถอน ครม. ทั้งคณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนไปร่วม
  -16.05 น. จดหมายนำส่ง พ.ร.ก. ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาถึง รัฐสภาแล้ว
  -18.30 น. ชวน หลีกภัย แจ้ง สส. ว่า วันนี้ ไม่สามารถอ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมได้ เนื่องจากมี พ.ร.ก. เสนอเข้ามา อาจนัดประชุมเรื่องนี้ วันจันทร์ 27 หรือ อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา09.30 น. ประชุมสภานัดพิเศษ นัดลงมติ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565พ.ศ.2566 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

เลขาธิการพรรคก้าวไกล เห็นว่า พล.อ. ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและผู้กำกับดูแลตำรวจ ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ เพราะการอ้างว่าตำรวจไม่พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายทั้งๆ ที่มีเวลาเตรียมตัวถึง 120 วัน แท้จริงแล้วสะท้อนตัวตนของ พล.อ. ประยุทธ์ที่ไม่ต้องการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและชีวิตร่างกายของประชาชน ถ้าวันพรุ่งนี้ พ.ร.ก. ถูกคว่ำในสภา พล.อ.ประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกฯทันที เพราะไม่มีความชอบธรรมที่จะรักษาการต่อหลังยุบสภาอีกแล้ว

 “ขอให้ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลอย่าเขียนด้วยมือแต่ลบด้วยเท้า ควรลงมติไม่อนุมัติ พ.ร.ก. ฉบับนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะแสดงตัวให้ชัดเจนว่าจะอยู่ข้างประชาชน หรืออยู่ข้างผู้นำบ้าอำนาจ และขอเตือนว่าอย่าลักไก่ด้วยการชิงยื่นคำร้องไปยังศาล รธน. เพื่อตัดตอนไม่ให้มีการลงมติกันในสภา เพราะจะแสดงให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความกล้าหาญและซื่อตรงต่อประชาชนพอที่จะลงมติในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เลือกจะปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ และกลัวจะเสียคะแนนนิยมหากต้องโหวตเห็นชอบกับ พ.ร.ก.” ชัยธวัชระบุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s