‘เพื่อไทย’ ชี้ กกต. ไม่มีอำนาจออกระเบียบ ‘ยุบพรรคติดเทอร์โบ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543809

27 ก.พ. 2566

'เพื่อไทย' ชี้ กกต. ไม่มีอำนาจออกระเบียบ 'ยุบพรรคติดเทอร์โบ'

‘เพื่อไทย’ ชี้ กกต. ไม่มีอำนาจออกระเบียบ ‘ยุบพรรคติดเทอร์โบ’ ไม่มีผลย้อนหลัง จี้ให้สำคัญ ‘เลือกตั้งปี66’ ก่อน

นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ไม่มีอำนาจออกระเบียบใหม่ 3 ฉบับ โดยเฉพาะ “ยุบพรรคติดเทอร์โบ” ที่ระบุระยะเวลากระบวนการยุบพรรคการเมืองเพียง 67 วัน จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา 

จากการตรวจข้อกฎหมายลำดับศักดิ์ของกฎหมายแล้ว พบว่า แม้ กกต.จะอ้าง อาศัยอำนาจตามมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญ 60 และ พรป.กกต. และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท รวมถึง พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 แต่นายชุมสายเห็นว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ พรป.กกต.ไม่ได้ให้อำนาจ กกต.ออกระเบียบในลักษณะนี้ได้ 

ดังนั้นการกระทำดังกล่าวของ กกต.อาจเป็นการออกระเบียบโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจ ระเบียบดังกล่าวจึงอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ประกอบกับการยุบพรรคเป็นโทษกับพรรคการเมือง กกต.จึง ไม่มีอำนาจออกระเบียบได้ และระเบียบดังกล่าวไม่สามารถมีผลย้อนหลังในคดีความที่นักร้องต่างๆ ได้ยื่นยุบพรรคการเมืองในช่วงก่อนหน้านี้ด้วย 

กรณีกระทำจนไปสู่การยุบพรรคนั้น ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยพรรคการเมืองโดยเฉพาะอยู่แล้ว กกต.จะออกระเบียบเพิ่มอำนาจและเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองให้ต่างไปจากกฎหมายแม่บทไม่ได้ และแม้ว่าฐานอำนาจในการออกระเบียบ กับกระบวนการจะชอบด้วยกฎหมาย แต่ในเนื้อหาอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงต้องดูเป็นกรณีๆไป  

นายชุมสายเรียกร้องให้ กกต.ใช้อำนาจตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย ของการกระทำทางปกครองและหลักความได้สัดส่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้มากเกินสมควร เพราะขณะนี้ สิ่งที่น่ากังวลคือ ที่ผ่านมาบางหน่วยราชการภายใต้ระบอบประยุทธ์มักมีตรรกะในการใช้อำนาจมากกว่ากฎหมาย และตั้งข้อคำถามสังเกตสังคมต้องการเลือกตั้งมากกว่าการหาเหตุยุบพรรค ถ้ามีกรณียุบพรรคการเมืองโดยไม่สมเหตุสมผลหรือไร้ความผิด บ้านเมืองจะยุ่งเหยิงขนาดไหน จึงฝากให้รัฐบาลและ กกต.ได้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วย

 นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s