‘พปชร.’ ชูนโยบาย ‘บ้านประชารัฐ 360 องศา’ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544510

09 มี.ค. 2566

'พปชร.' ชูนโยบาย 'บ้านประชารัฐ 360 องศา' สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย

‘พปชร.’ ชูนโยบาย ‘บ้านประชารัฐ 360 องศา’ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยให้ชาวกทม. แนะใช้ที่ดินรัฐ เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน

วันที่ 9 มี.ค. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของว่าที่ผู้สมัคร นักวิชากา ตัวแทนชุมชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้หัวข้อ “บ้านประชารัฐ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง” ผ่านว่าที่ผู้สมัครทั้ง 33 เขต ที่ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและสะท้อนปัญหาของประชาชนให้สอดรับกับนโยบายกลางของพรรค “มีเรา มีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน”

โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุม หวังอยากทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมีโมเดล บ้านประชารัฐ ที่เคยจะทำเพิ่มเติมในแต่ละเขต จะหาเขตที่เหมาะสม เริ่มต้นจากเขตเอกมัย 19 โดยจะเป็นการพัฒนาบนพื้นฐาน ทำแบบเข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง มีความเป็นไปได้ทางการเงิน กฎหมาย จะทำอย่างไร เพื่อให้คนกทม.มีบ้าน มีหลักค้ำประกันชีวิต สำหรับครอบครัว ทำให้สังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ในกทม.ที่ดีขึ้น 

หลังจากนี้จะจัดเวทีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 16 มี.ค. ที่จะถึงนี้ มีประเด็นทางด้านมิติสังคม ตามสโลแกนของพรรค “ก้าวข้ามความขัดแย้ง ขจัดทุกปัญหา พัฒนาทุกพื้นที่” โดยเฉพาะในเรื่องคำว่า ก้าวข้าม เป็นก้าวข้ามในมิติด้านใดบ้าง ที่ต้องการแก้ไขปัญหากับประชาชน สังคม และประเทศ 

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ

ด้าน.ส.ชญาภา ปรีฎาพากย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.เขตบางคอแหลม ยานนาวา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เป็นระยะเวลาหลายเดือน พบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนฐานรากที่เรื้อรังมานาน ในปัจจุบันที่ดินในเขตยานนาวามีมูลค่าที่แพงขึ้นมาก ทำให้คนฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนแรงงาน รับจ้าง หาบเร่แผงลอย ไปจนถึงกลุ่มคัดแยกขยะ ที่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานได้รับผลกระทบอย่างมาก 

เขตยานนาวามีชุมชน 23 ชุมชน ถูกขับไล่ 6 ชุมชน ชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่ และบางกลุ่มที่เคยเช่าอยู่ในราคาถูก เมื่อหมดสัญญาก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาอีก และมีแนวโน้มอาจถูกขับไล่ ปัญหานี้รัฐและเอกชนต้องเข้ามาช่วยเหลือ เพราะหากประชาชนยังไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาจะตามมาอีกมาก ทั้งที่ประชาชนเหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลบ้านเมือง 

พรรคพลังประชารัฐได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างมาก หากประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โอกาสด้านต่างๆ จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา คุณภาพชีวิตต่างๆ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น และสังคมที่ดีขึ้นตามมา 

พปชร. เสวนา "บ้านประชารัฐ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง"พปชร. เสวนา “บ้านประชารัฐ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง”

นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร กทม. กล่าวว่า เขตวัฒนา หลายแห่งมีปัญหาถูกไล่รื้อ จากการลงพื้นที่ริมคลอง และ ริมทางรถไฟ มองว่า สามารถนำโมเดลบ้านประชารัฐมาต่อยอดได้ แต่เราต้องใช้การออกแบบยูนิเวอร์แซล ดีไซน์ คือ ต้องสำรวจสมาชิกในชุมชนว่าเป็นกลุ่มใดบ้าง ทั้งเด็ก และ ผู้สูงอายุ เพื่อการออกแบบบ้านให้ทุกคนในสังคมอยู่กันอย่างเท่าเทียม และต้องออกแบบให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเข้ากับบริบทชุมชนและสังคม โดยมีการระดมสมองจากทุกภาคส่วน อาจมีการจัดประกวดออกแบบบ้านจากนักศึกษา นักศึกษาต้องไปทำการบ้านกับชุมชน 

นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา ว่าที่ผู้สมัคร กทม. มองว่า ระยะยาว อยากปฏิรูปที่ดิน จัดสรรใหม่ โดยนำที่ดินธนารักษ์มาช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน สำหรับบ้านประชารัฐอาจมีการปฏิรูปใหม่ โดยสร้างเป็นตึกและต้องตอบโจทย์การทำกิน มีที่จอดรถ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ทำมาหากิน นอกจากนี้จะทำที่พักผ่อนหย่อนใจพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้กลายเป็นแหล่งทำกินของชาวบ้าน ทำให้เป็นพื้นที่ที่ทำคนในสังคมเมืองใช้ร่วมกัน 

“ปัจจุบันนี้มีกฎหมายการลงทุนของรัฐกับเอกชนแล้ว เราสามารถเอาที่ดินของรัฐมาปฏิรูปให้เอกชนมาลงทุนแล้วจัดพื้นที่ทำกิน จัดให้เป็นพื้นที่กิจกรรมงานศิลปะเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเกิดการค้าขายให้เงินไหลเวียน โดยจะต้องหา 1 พื้นที่ 1 เขต จะผลักดันให้โมเดลนี้เกิดขึ้นกระจายทุกเขต เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตให้เราทุกคน” 

นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ  ว่าที่ผู้สมัคร กทม. กล่าวถึงการใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มีไม่ต่ำกว่า 15 ฉบับ ทำให้หลายครั้งนโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยเกิดการติดขัด และไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง สิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะทำหากได้รับเลือกเข้าไปในสภา คือ เราจะรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วไปผลักดันนโยบายต่างๆ พร้อมเพิ่มงบประมาณจากเดิมที่กทม.ได้งบประมาณเพียง 1 หมื่นล้านบาท ก็จะอุดหนุนเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านบาท นำที่ดินธนารักษ์ มีอยู่ในกทม.ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ มาพัฒนา

“วันนี้พลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่ว่า ผู้ว่าฯกทม.จะเป็นใคร เราสามารถทำงานโดยก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างแน่นอน” 

ว่าที่ผู้สมัคร กทม. ร่วมเสวนา "บ้านประชารัฐ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง"ว่าที่ผู้สมัคร กทม. ร่วมเสวนา “บ้านประชารัฐ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s