มองโกเลียตอนใต้เผชิญพายุฝุ่นทรายรุนแรง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2650888

มองโกเลียตอนใต้เผชิญพายุฝุ่นทรายรุนแรง

11 มี.ค. 2566 09:20 น.

มองโกเลียตอนใต้เผชิญพายุฝุ่นทรายรุนแรง

ในขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ที่มองโกเลียก็กำลังเผชิญกับพายุฝุ่นรุนแรงในจังหวัดออมโนโกวิทางตอนใต้ ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นบนท้องถนนลดต่ำลง

หลายประเทศในเอเชียกำลังอ่วมหนักจากฝุ่น ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ฝุ่น PM 2.5 แต่ก็เป็นพายุฝุ่นทรายรุนแรง โดยที่มองโกเลียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและการเฝ้าติดตามสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คาดว่าพายุฝุ่นทรายลูกดังกล่าวจะยังคงพัดถล่มจังหวัดออมโนโกวิอย่างต่อเนื่องในอีกหลายวันข้างหน้า ด้วยความเร็วลมถึง 18-24 เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นย่ำแย่ และส่งผลต่อสุขภาพ

จังหวัดออมโนโกวิที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลทรายโกบีของมองโกเลียตอนใต้ ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายมากที่สุด โดยสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานว่า กว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความเสื่อมโทรมของที่ดิน

เมื่อปี 2021 มองโกเลียได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ระดับชาติที่ริเริ่มโดยอุคนา คูเรลซูค ประธานาธิบดีมองโกเลีย ซึ่งมุ่งปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 พันล้านต้นภายในปี 2030 เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยจังหวัดออมโนโกวิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ดังกล่าว ได้ตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้อย่างน้อย 70 ล้านต้น.

ที่มา : ซินหัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s