ระบบ ‘บ้านใหญ่’ จะเป็นปัจจัยชี้ขาด การ ‘เลือกตั้ง66’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544544

10 มี.ค. 2566

ระบบ 'บ้านใหญ่' จะเป็นปัจจัยชี้ขาด การ 'เลือกตั้ง66'

ตัวแทนสถาบันพระปกเกล้าฯ มองว่าการ ‘เลือกตั้ง66’ มีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ระบบ ‘บ้านใหญ่’ ซึ่งมีรากที่มาและรีโนเวทใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเข้าร่วมแคมเปญ “Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” กับเนชั่นกรุ๊ป กล่าวบนเวทีว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญกับบ้านใหญ่ เพราะมีความหมายในการชี้ชะตาอนาคตพรรคการเมือง แม้จะถูกมองว่าเป็นการเมืองแบบเก่า แต่หากสแกนลงไปในพื้นที่จะพบว่าบ้านใหญ่เองก็มีการปรับตัวแล้วเช่นกัน

การเลือกตั้งครั้งนี้ บ้านใหญ่กลับมาโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่แสดงความมั่นใจเพราะมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มบ้านใหญ่ตระกูลดังที่ต้องการเข้าสู่การเมือง บ้านใหญ่จำนวนไม่น้อยดูรกร้างเงียบเหงา บ้านใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง ปรับปรุงได้ทันสมัย เป็นที่เย้ายวนของพรรคการเมืองที่จะเข้าไปดีลด้วย ทำให้คาดการผลการเลือกตั้งล่วงหน้าได้

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯสถาบันพระปกเกล้า เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างสื่อกับภาควิชาการทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มหาศาลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน วันนี้สถาบันพระปกเกล้าฯขนข้อมูลทุกอย่างที่มี  ลงมาให้เนชั่นฯนำเสนอ และพร้อมสกัดข้อมูลที่สำคัญเผยแพร่สู่ประชาชน

 สถาบันพระปกเกล้าฯก่อตั้งมา 25 ปี มีภาระกิจเพื่อประชาธิปไตย ประตูบานแรก ที่ประชาชนจะเข้าถึงได้  คือการเลือกตั้ง การเมืองมีพลวัติ จากการเปรียบเทียบการเมืองไทยที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เข้ามากระแทกแตกต่างกันไป  เมื่อศึกษาก็ทำให้รู้ความเป็นมาเป็นไป ทำให้รู้รากที่มาของบ้านใหญ่ จากนักวิจัยประจำจังหวัดต่างๆ สะสมประวัติคนเหล่านี้ มาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ ประมวลภาพให้เห็นความเป็นมา เป็นข้อมูลในการเลือกตั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s