เปิดโมเดล ‘เนชั่นโพล’ ACT ร่วมจับโกงเลือกตั้ง 66

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544565

ขวัญเรียม​ แก้ว​สุวรรณ​

10 มี.ค. 2566

เปิดโมเดล 'เนชั่นโพล'  ACT ร่วมจับโกงเลือกตั้ง 66

‘นักวิชาการ’ ผนึก ‘เนชั่น’ ‘เจาะลึก เกาะติด’ ศึก ‘เลือกตั้ง’ ส่งทีมอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน ครอบคลุม 400 เขตเลือกตั้ง รางยงานข้อมูลให้มากที่สุด ช่วยประชาชนตัดสินใจก่อนลงคะแนน

การ “เลือกตั้ง” ครั้งนี้อาจนำไปสู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย หรือกลับคืนสู่ยุคอำนาจเดิม “เนชั่น” ได้ผสานความร่วมมือกับคณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์องค์กรอิสระ และภาคเอกชน “เกาะติด” และหาคำตอบแบบ “เจาะลึก” เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเลือกตั้งน่าเชื่อถือมากที่สุด ลึกที่สุด เข้าถึงสาธารณชนมากที่สุด ภายใต้ความร่วมมือในงาน “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” นำทัพโดย นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) และผู้อำนวยการเนชั่นโพล ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

แถลงข่าวความร่วมมือในงาน “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”แถลงข่าวความร่วมมือในงาน “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดี นมร. เปิดเผยว่า “เนชั่น” โพลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่ผานมา ในศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชกาากรุงเทพมหานคร ซึ่งผลโพลตอนนั้นมีความแม่นยำสูงมาก สามารถชี้ได้เลยว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดี นมร.ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดี นมร.

การ “เลือกตั้ง” ครั้งนี้ไม่อยากให้ประชาธิปไตยอยู่แค่ 3 นาที เนชั่นโพลจึงได้ส่งอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน ทั้ง นมร.  สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บุญมีแล็บ วีวิส ไวซ์ไซท์ และ แพลนบี 
 

หัวเรือใหญ่งานใน  “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”หัวเรือใหญ่งานใน “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

ทั้งหมดลงสนามเกาะติดเขต “เลือกตั้ง” ทั้ง 400 เขต เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 1.5 แสนคน พัฒนาโปรแกรมมาตราฐานในการคำนวณผลที่มีความแม่นยำ โดยเฉพาะ 33 เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครที่มีการแข่งขันสูง ใช้กลุ่มตัวอย่างถึง 4 หมื่นคน ความแม่นยำจึงต้องมีสูง ค่าความผิดพลาดต้องไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนเขตอื่นๆ จะพยายามให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด 

“โพลไม่ได้เป็นการชี้นำ แต่คือการให้ข้อมูลที่ดีมาก เรามีอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน เจาะ 400 เขต “เลือกตั้ง” กลุ่มตัวอย่าง 1.5 แสนคน กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวด้วยข้อมูลที่แม่นยำสูงจากเนชั่นโพล” ผศ.ดร.เชษฐา กล่าว 


ผศ.ดร.เชษฐา กล่าวต่ออีกว่า การส่งคนลงไปในพื้นที่จะมีความแม่นยำสูงมาก โพลนี้จึงสามารถพยากรณ์ ดูทิศทางได้เลยว่าใครจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตไหน แล้วถ้าวันสุดท้ายผลการ “เลือกตั้ง” เกิดมีความเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีปัจจัยอื่น อาจมีประเด็นเรื่องธนกิจการเมือง ความแตกต่าง เห็นช่องว่างการแข่งขันดุเดือดแค่ไหนในการใช้เงิน


ด้าน ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ระบุด้วยว่า สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยเลวร้ายมาก นักการเมืองคือยอดปิรามิดของประเทศ เวลานี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นยุคนักการเมืองเอาเปรียบบ้านเมือง การ “เลือกตั้ง” มีความหวังจะได้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีความหวังว่าเนชั่นจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง และให้ข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง

ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

“พรรคใด นักการเมืองคนไหนสัญญาอะไรไว้กับประชาชน เราจะบันทึกทุกนโยบายต้านโกงลงใน ACT Ai ระบบจะเก็บข้อมูล ถึงวันที่ได้รัฐบาลใหม่ มาดูกันว่าใครจะโกหก ฝ่ายค้านมาร่วมกันแฉ ใครจะทำจริง ประชาชนสามารถดูในระบบ ACT Ai ได้เลยตลอดเวลา นักการเมืองเวลาเข้าไปมีอำนาจแล้ว ตัวเองไม่โกง แต่ให้พรรคพวกโกง คนโกงคือคนไม่ดี อย่าให้คนโกงเข้ามาบริหารบ้านเมือง” ดร. มานะ กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s