เลือกตั้ง 66 ‘ธนาธร’ ชูแก้ปัญหาที่ดินข้อพิพาท ต้องทำ ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544442

08 มี.ค. 2566

เลือกตั้ง 66 ‘ธนาธร’ ชูแก้ปัญหาที่ดินข้อพิพาท ต้องทำ ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด

เลือกตั้ง 66 ‘ธนาธร’ เดินสายช่วย ‘ก้าวไกล’ หาเสียงที่ลำพูน เปิดเวทีแนะนำนโยบายและรับฟังปัญหา ส.ป.ก.ชูแก้ปัญหาที่ดินข้อพิพาท ต้องทำส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด ให้ประชาชนมีที่ทำกิน แต่จำกัดไม่ให้เปลี่ยนเกิน 50 ไร่ต่อเจ้าของสิทธิ เพื่อไม่ให้นายทุนฉวยโอกาส

8 มี.ค. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล ออกเดินสายหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครของพรรคก้าวไกลอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้ร่วมเปิดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนที่บ้านสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับ มานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน พรรคก้าวไกล ทั้ง 2 คน คือ วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก และ ชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์

.

โดย ต.ทาขุนเงิน เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหาการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งธนาธร ระบุว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญ ตนเห็นว่าพรรคก้าวไกลได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ เช่นเดียวกับประเด็นข้อพิพาทที่ดินอื่นๆ เพราะปัญหาที่ดินเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนับล้าน และนั่นทำให้พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกล มุ่งมีบทบาทในคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด

จากที่ติดตามการทำงานของพรรคก้าวไกล เห็นว่าพรรคได้ไปรับฟังประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมาตลอด 4 ปีในหลากหลายพื้นที่ ทำให้พรรคก้าวไกลวันนี้ ได้ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาเป็นชุดร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินตามที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงร่างกฎหมายเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด อันเป็นผลมาจากการตกผลึกร่วมกันว่าทางแก้ปัญหาไม่ใช่การออก ส.ป.ก. เพิ่ม แต่คือการทำให้ ส.ป.ก. เป็นโฉนด แก่ประชาชนที่ควรต้องได้รับสิทธินั้น ในกรณีที่ตามเอกสารยังเป็นชื่อผู้ใช้ประโยชน์เดิมหรือทายาทที่ได้รับสิทธิโดยชอบธรรม และจำกัดไม่ให้เปลี่ยนเกิน 50 ไร่ต่อเจ้าของสิทธิ เพื่อไม่ให้นายทุนฉวยโอกาส

“สิ่งหนึ่งที่ทั้งพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลได้รับบทเรียนมาจากการทำงานตลอด 4 ปี คือนโยบายต่างๆ ที่ต้องการผลักดันผ่านสภา หากไม่มีการผลักดันตั้งแต่ปีแรก ก็มีโอกาสยากมากที่จะผ่าน เพราะวาระการประชุมของสภามีหลายเรื่อง เต็มไปด้วยการยื่นเข้ามาแทรกคิวที่วางลำดับไว้” นายธนาธรกล่าว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

นายธนาธร แนะนำผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน พรรคก้าวไกลนายธนาธร แนะนำผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน พรรคก้าวไกล

ทราบจาก สส. พรรคก้าวไกลว่าในการเลือกตั้ง2566 พรรคก้าวไกลได้เตรียมร่างกฎหมายสำหรับนโยบายของพรรคที่ต้องการผลักดันไว้แล้วราว 40 ฉบับ หลังเปิดประชุมสภา พรรคก้าวไกลพร้อมยื่นร่างกฎหมายทั้งหมดเข้าไปในสภาทันที เพื่อให้ทันพิจารณาภายในวาระ 4 ปีของสภาฯ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ชาวลำพูน ฟังการปราศรัยของพรรคก้าวไกลชาวลำพูน ฟังการปราศรัยของพรรคก้าวไกล

โดยมีร่างกฎหมายทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฏิรูปกองทัพ เอาทหารออกจากการเมือง ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การทำน้ำประปาดื่มได้ในระดับประเทศ การปลดล็อกท้องถิ่น การปฏิรูประบบราชการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ธนาธรเห็นว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้น เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนในสภาฯ ว่าจะมีถึง 251 เสียงเป็นอย่างน้อยหรือไม่

เลือกตั้ง 66 ‘ธนาธร’ ชูแก้ปัญหาที่ดินข้อพิพาท ต้องทำ ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด

“สี่ปีที่ผ่านมา จากอนาคตใหม่จนถึงก้าวไกล เรายึดมั่นในความเชื่อหนึ่งมาตลอด ที่ว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ และการลงทุนที่ถูกที่สุดคือการหย่อนบัตรเลือกตั้งของทุกท่าน เป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดในการกำหนดอนาคตของประเทศ ถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยในอนาคตแบบเดียวกับที่เราอยากสร้าง ขอให้ใช้สิทธิเสรีภาพของท่านให้เป็นประโยชน์ ร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไปด้วยกัน”นายธนาธรกล่าว

เลือกตั้ง 66 ‘ธนาธร’ ชูแก้ปัญหาที่ดินข้อพิพาท ต้องทำ ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด
เลือกตั้ง 66 ‘ธนาธร’ ชูแก้ปัญหาที่ดินข้อพิพาท ต้องทำ ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด

 FC นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ FC นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s