‘เศรษฐา’ ลุยคลองเตย ลั่น ‘เพื่อไทย’ นั่งรัฐบาล ค่าแรงมากกว่า 600 บาท ทำได้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544437

08 มี.ค. 2566

'เศรษฐา' ลุยคลองเตย ลั่น 'เพื่อไทย' นั่งรัฐบาล ค่าแรงมากกว่า 600 บาท ทำได้

‘เศรษฐา’ ลุยคลองเตย รับฟังปัญหา เตรียมถกเป็นนโยบายพรรค ลั่น ‘เพื่อไทย’ นั่งรัฐบาล ค่าแรงมากกว่า 600 บาท ทำได้แน่นอน ด้าน ‘ครูประทีป’ ปลื้ม ว่าที่นายกฯมาเอง

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการลงพื้นที่กทม. นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย นายนวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. เขตคลองเตย น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ว่าที่ผู้สมัครสส.กทม.เขตบางคอแหลม-ยานนาวา และนายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ว่าที่ผู้สมัครสส.กทม. เขตบางนา-พระขโนง ลงพื้นที่เยี่ยมชมมูลนิธิดวงประทีป พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป ระบุว่า สลัมคลองเตย เติบโตขึ้นอย่างไร้ระบบ ไร้การพัฒนา มีความเหลื่มล้ำสูง เนื่องจากมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือ ทำให้ต้องใช้แรงงานจำนวนมากขนถ่ายสินค้าทำให้ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งพรรคเพื่อไทยถือเป็นพรรคแรกที่เข้ามารับฟังปัญหาของชาวคลองเตยอย่างจริงจัง และวันนี้เป็นโอกาสดีว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตได้เดินทางมารับฟังปัญหาของคนยากคนจนที่นี่ด้วยตัวเอง
 

ส่วนตัวแทนชาวชุมชนคลองเตย สะท้อนปัญหา
1. ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจากการเวนคืนที่ดินของการท่าเรือ ประชาชนในชุมชนขอที่ดินสักแปลงจากการท่าเรือ ซึ่งมีที่ดินกว่า 2000 ไร่ ขอให้คนในชุมชนเอามาจัดการตัวเอง โดยขอให้ทางการท่าเรือเปิดเวทีทำความเข้าใจกับคนในชุมชน แทนการสำรวจได้หรือไม่ คนในชุมชนยินดีพัฒนาที่ดินแห่งนี้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แต่ช่วยให้ประชาชนชาวคลองเตยมีที่อยู่อาศัย ให้มีทางเลือกที่ไปได้ เพราะคนในชุมชนเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำเท่านั้น ทุกคนรักคลองเตย และอยากให้ที่ดินผืนนี้ดีขึ้นเช่นกัน

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ วันนี้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ไม่เพียงพอแล้วต่อครอบครัว ครอบครัวหนึ่งรัฐบาลที่แล้วขายฝันว่าจะขึ้นค่าแรงเป็น 400 บาท แต่ก็ทำไม่ได้ หากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะสามารถขึ้นค่าแรง 600 บาทได้จริง คนคลองเตยก็รู้สึกยินดี นอกจากนี้ต้องการการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และต้องการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เช่น ทำตลาดน้ำ ทำถนนคนเดิน ส่วนหาบเร่แผงลอยก็ขอให้ขายได้อย่างเป็นระเบียบ 

3. เรื่องปัญหาสุขภาพ วันนี้คนคลองเตยถูกตัดสิทธิหลายอย่าง ล่าสุด ยกเลิกการให้บริการสิทธิบัตรทอง 9 โรงพยาบาลรอบชุมชน ต้องเดินทางไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลไกลจากที่อยู่มาก ขอให้พรรคเพื่อไทยพิจารณาในเรื่องนี้ และขอให้มีนโยบายออกมาดูเรื่องสิทธิประกันสังคมที่ไม่ครอบคลุม และกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้มีสิทธิประกันสังคมด้วย

 นายเศรษฐา ทวีสิน รับฟังปัญหาชุมชนคลองเตยนายเศรษฐา ทวีสิน รับฟังปัญหาชุมชนคลองเตย

4.เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่นี้มีปัญหาอัคคีภัยสูงมาก แต่ชุมชนและผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครยังขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ว่าชุด รองเท้า รถ ไปจนถึงงบประมาณในการรักษาพยาบาล เมื่อออกไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วประสบอุบัติเหตุ จึงฝากให้พรรคเพื่อไทยมีนโยบายในส่วนนี้

5.เรื่องการศึกษา เชื่อว่าการศึกษาจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น ก่อนหน้านี้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีโครงการ 1 ชุมชน 1 ทุน แต่ในปัจจุบันไม่มีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นวันนี้การศึกษาของคนในชุมชนถดถอย เด็กด้อยโอกาส และคนชายขอบไม่มีสิทธิเข้าถึงการศึกษา ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทั่วถึง ได้เดินไปโรงเรียนได้อย่างมีความสุข และได้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพราะเด็กในชุมชนไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านที่มีคุณภาพทัดเทียมกับที่อื่น ฝากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในอนาคต ทำให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาและมีอาชีพที่ดีทำในอนาคตด้วย

นายเศรษฐา กล่าวว่า ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม พรรคเพื่อไทยขอรับปัญหานี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและนโยบาย ส่วนปัญหาค่าแรง ตนให้คำมั่นสัญญาว่า หากพรรคเพื่อไทยได้รับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาเป็นรัฐบาล จะสามารถทำได้สูงกว่า 600 บาทแน่นอน เพราะจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างน้อยปีละ 5% รวมถึงการควบคุมเรื่องพลังงานโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำ และค่าไฟ ซึ่งจะนำปัญหาที่ได้รับในวันนี้ไปเข้าวงนโยบายของพรรคเพื่อหาทางออกอย่างรอบด้าน และจะกลับมาอีกครั้ง ไม่อาจสัญญาได้ว่าจะทำได้ทุกข้อ แต่จะพยายามหาทางแก้ไขทุกเรื่องให้อย่างสุดความสามารถ 

“การหาเงินเข้าประเทศ เชื่อว่า หากพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลและไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ตาม การค้าระหว่างประเทศจะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ และจะมีการจัดระบบเที่ยวบิน นำนักท่องเที่ยว และนำรายได้จากการท่องเที่ยวกลับเข้าประเทศได้อย่างแน่นอน” นายเศรษฐากล่าว

ด้านนายนวธันย์ยืนยันหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะเป็นตัวแทนไปจี้และติดตามเอานโยบายต่างๆลงมาให้พี่น้องชาวคลองเตย

 นายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยนายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย นายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยนายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย

ชาวคลองเตยให้การต้อนรับชาวคลองเตยให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s