สะพัด ‘รถไฟฟ้าสายสีส้ม’ เข้าที่ ‘ประชุมครม.’ วันนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544762

14 มี.ค. 2566

สะพัด 'รถไฟฟ้าสายสีส้ม' เข้าที่ 'ประชุมครม.' วันนี้

‘ประชุมครม.’วันนี้ นอกจากกระทรวงคมนาคมขออนุมัติก่อสร้างทางพิเศษส่วนต่อชยายแล้ว ยังต้องลุ้นว่าจะเสนอโครงการ ‘รถไฟฟ้าสายสีส้ม’ เข้าพิจารณาในวาระจร หรือไม่

ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีวาระพิจารณากว่า 20 วาระ ที่น่าสนใจคือวาระปกติ เพื่อทราบ แฟ้มสีส้ม ในความรับผิดชอบของ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นร่างพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดิน ประกอบด้วย

1.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบล
ลาดกรวด ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไขโย จังหวัดอ่างทอง พ.ศ…

2.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลฝั่งแดง ตำบลน้ำต่ำ ตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุ
พนมเหนือและตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ…

3.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลหันนางาม และตำบลเมือง
ใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ…

นอกจากนี้ยังการขออนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ – ถนนลำลูกกา) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมรวมอยู่ด้วย

เรื่องที่น่าจับตาในการประชุม ครม.อีกเรื่องคือ การเสนอโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าพิจารณา หลังศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่รักษาการอาจเสนอเป็นวาระจร แม้จะมีคำเตือนว่า มีเวลาในการศึกษาการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งมีรายละเอียดมากมาย และสลับซับซ้อนในช่วงเวลาจำกัด อาจไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้

หากจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ ครม. แล้วถ้าต่อมาศาลฯ มีคำพิพากษาว่าการยกเลิกการประมูลครั้งที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ การประมูลครั้งที่ 2 มีการกีดกันและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง นายอธิรัฐจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทำได้ยากขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s