‘กกต.’ แจ้งข่าว ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ เสร็จแล้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544945

16 มี.ค. 2566

'กกต.' แจ้งข่าว 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' เสร็จแล้ว

‘กกต.’ กำลัง อยู่ระหว่าง นำเรื่องการ ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ ซึ่งพิจารณาเสร็จแล้ว ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า  วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้พิจารณา ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งที่ได้จัดทำขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติแล้ว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานูเบกษาโดยเร็วต่อไป

เอกสารข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เอกสารข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s