(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544868

15 มี.ค. 2566

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

ชมภาพชุด อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ’ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 ครบรอบ 67 ปี บรรดาข้าราชการ นักการเมือง ประชาชน มาพรึบ!! ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม แน่นขนัด

15 มี.ค.2566 ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ มีข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้า ประชาชน จำนวนมาก เดินทางมาอวยพรวันเกิดครบรอบ 67 ปี ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการะทรวงพาณิชย์ ทำให้ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม แน่นขนัด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2499 ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บุตรชายของ นายวีระ และ นางสุรางค์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 9 คน หนึ่งในนั้นคือ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ น้องชายคนสุดท้อง เป็นนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เช่นกัน

เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด ต่อด้วยมัธยมศึกษา ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี “สิงห์แดง” รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

นายจุรินทร์ เริ่มทำงานการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็น สส.พังงา สมัยแรก เมื่อปี 2529 ได้รับตำแหน่งเป็น สส.ดาวรุ่ง (สส.ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

เป็นเจ้าของพื้นที่ สส.พังงา มาแล้ว 6 สมัย ก่อนที่จะย้ายไปลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ในปี 2544 โดยให้นายจุฤทธิ์ น้องชายลงสมัคร สส.เขต แทน แล้วน้องชายชนะการเลือกตั้ง 2 สมัย

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

นายจุรินทร์ ถือเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อมาแล้ว 5 สมัย เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี 2546 มานานถึง 16 ปี และเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวง

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

ว่ากันว่า การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 นายจุรินทร์ได้แสดงวิสัยทัศน์โดยมุ่งเน้นที่ความซื่อสัตย์ สุจริต และความมีประสบการณ์การบริหารงานแบบนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพ ต้องบริหารโดยไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่มุ่งหวังผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและส่วนรวมหรือภาครัฐ 

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

ที่สำคัญต้องมีอุดมการณ์ทางการเมือง ต้องยอมรับการตรวจสอบโดยกลไกที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และการจับตามองของรัฐสภา และองค์กรอิสระ รวมทั้งทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนที่เลือกมา

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

ปชป.ยุคนายจุรินทีร์ เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าถึงประชาชนระดับฐานราก เช่น ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทย เป็นต้น

(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!
(ภาพชุด)อวยพรวันเกิด ‘จุรินทร์’ ครบรอบ 67 ปี ขรก.- นักการเมืองมาพรึบ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s