‘อรรถวิชช์’ ยื่นศาลปกครอง เพิกถอน ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ กทม.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544972

16 มี.ค. 2566

'อรรถวิชช์' ยื่นศาลปกครอง เพิกถอน 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' กทม.

‘อรรถวิชช์’ ยื่นศาลปกครอง เพิกถอน ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ สส.กทม. รวมแขวงเป็นเขตเลือกตั้งผิดกฎหมาย พบรวมแขวงล้วน ไม่มีเขตหลักถึง 13 เขตเลือกตั้ง ชี้กระทบสิทธิ สร้างความสับสนให้ประชาชน

16 มี.ค. 2566 : ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า เดินทางมายื่นฟ้องศาลปกครองขอให้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร( กทม.) รวมแขวงเป็นเขตเลือกตั้งขัดต่อกฎหมาย

นายอรรถวิชช์ กล่าวถึง การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2561 มาตรา 27(1) กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตให้ รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีอำเภอหลักอยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ปรากฎว่าการแบ่งเขตที่ออกมา มีการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขต(อำเภอ)หลัก มาเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ 

ตัวอย่างเช่น เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้องของเขตหลักสี่ และแขวงลาดยาว แขวงจตุจักร แขวงจอมพล ของเขตจตุจักร , เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย แขวงอนุสาวรีย์ของเขตบางเขน และแขวงจันทรเกษม แขวงเสนานิคม ของเขตจตุจักร และแขวงตลาดบางเขนของเขตหลักสี่ 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ยื่นศาลปกครอง เพิกถอน ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ กทม.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ยื่นศาลปกครอง เพิกถอน ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ กทม.

และยังมีเขตเลือกตั้งอื่นๆ ที่เป็นการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตหลักถึง 13 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

เขตเลือกตั้งที่ 8,9,12,13,17,18,19,21,26,27,28,29, และ 30 ซึ่งเป็นการรวมแขวงต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง ไม่ได้รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27(1) ซึ่งการรวมแขวงข้ามเขตแบบนี้ ถือเป็นการกระทบสิทธิประชาชน ทำให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะการแบ่งเขตใหม่ 33 เขตครั้งนี้ เหมือนกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมเพียง 4 เขตเลือกตั้งเท่านั้น

นายอรรถวิชช์ กล่าวอีกว่า มาตรา 27(1) ยังกำหนดหลักการสำคัญเรื่อง การเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน แต่ปรากฎว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ สส.กรุงเทพมหานคร มีเขตเลือกตั้งที่เคยเป็นเขตเลือกตั้งมาก่อนเพียง 4 เขตเลือกตั้งเท่านั้น

“ถือเป็นการแบ่งเขตที่ไม่ได้ยึดถึงหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเดินทางมายื่นต่อศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วน เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง”นายอรรถวิชช์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s